جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 231517
  تاریخ انتشار : 1 بهمن 1396 10:51
  تعداد بازدید : 501

  آخرین مصوبات شوراها

  مصوبات مورخ 1396/10/11 لغایت 1396/10/20*** الف) شورای علی شهرسازی و معماری ب) شورای عالی اداری ج) شورای عالی انقلاب فرهنگی د) شورای عالی حفاظت محیط زیست و) شورای عالی حفاظت فنی

  مصوبات شوراها

  منتشره از تاریخ
  1396/10/11 لغايت 1396/10/20
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  الف) شورای عالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گهواره   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر حمیل     

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر باینگان   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتزاع روستای تنگ کتویه از محدوده شهر داراب         

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رودان    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سوق     

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قهاوند    

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دمق      

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرخنکلاته          

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جاسک   

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی          

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت های اساسی ارومیه (الحاق سکونتگاه های غیررسمی واقع در حاشیه شهر)           

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات عرصه های سبز و باز شهر کرج           


  ب) شورای عالی انقلاب فرهنگی

  مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

  اصلاح ماده ۸ آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی        

  آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۳۹۶        

  اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه تشکیل هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور      

   

   

   


  الف) شورای عالی شهرسازی و معماری

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر گهواره

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 36059/300-۱۳۹۶/۷/۲۲

  طرح جامع ـ تفصیلی شهر گهواره، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر حمیل

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 36061/300-۱۳۹۶/۷/۲۲

  طرح جامع ـ تفصیلی شهر حمیل، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر باینگان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 47480/300-۱۳۹۶/۹/۱۸

  طرح جامع ـ تفصیلی شهر باینگان، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کرمانشاه با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص انتزاع روستای تنگ کتویه از محدوده شهر داراب

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 47480/300-۱۳۹۶/۹/۱۸

  موضوع انتزاع روسـتای تنگ کتویه از محدوده شهرداراب، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب نهایی رسید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر رودان

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 46090/300-۱۳۹۶/۹/۱۱

  طرح جامع شهر رودان، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۴/۸/۳ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سوق

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 47479/300-۱۳۹۶/۹/۱۸

  طرح جامع شهر سوق، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲ شورای برنامه ریزی و توسعه استان کهکیلویه و بویر احمد با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ۱۳۹۶/۸/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر قهاوند

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 46091/300-۱۳۹۶/۹/۱۱

  طرح جامع شهر قهاوند، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر دمق

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 46092/300-۱۳۹۶/۹/۱۱

  طرح جامع شهر دمق، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ۱۳۹۶/۸/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سرخنکلاته

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 46093/300-۱۳۹۶/۹/۱۱

  طرح جامع شهر سرخنکلاته، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جاسک

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 46094/300-۱۳۹۶/۹/۱۱

  طرح جامع شهر جاسک، موضوع مصوبه ی مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای برنامه ریزی و توسعه استان هرمزگان با افق، جمعیت، محدوده و حریم مشخص و معین، در جلسه ی مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به تصویب نهایی رسید

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح ساماندهی میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 38069/300-۱۳۹۶/۸/۱

  استاندار محترم تهران

  شهردار محترم تهران

  رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استناد بند ب پیوست شماره چهار سند اصلی مصوب طرح جامع شهر تهران (۱۳۸۶)، با عنوان: برنامه ها، طرح ها و مطالعات موضعی توسعه شهری تهران؛ موضوع «طرح ساماندهی میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی» را در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۲ خود بررسی و به جهت تحقق اهداف طرح مبنی بر تقویت و احیا هویت تاریخی، فرهنگی و سیاسی و انسجام کالبدی، کارکردی و حرکتی مجموعه و پیرامون، مقرر نمود:

  ۱ـ نظر به اهمیت ناشی از موقعیت شهری و عملکرد ملی در کنار وجه نمادین و کیفیت فضای شهری سایت مجلس و میدان بهارستان لازم است، نقش میدان بهارستان و سایت مجلس شورای اسلامی در محدوده فراتر از حوزه بلافصل،جزئیات بارگذاری ساختمانی و جمعیتی، امکان سنجی پیشنهادات مربوط به دسترسی ها و ترافیک و تطبیق ضوابط معماری طرح و ساختمان های احداث شده با الگوهای معماری بافت تاریخی شهر تهران، پس از طرح در کمیته فنی شماره ۳ بررسی و مجدداً به شورای عالی ارائه شود.

  ۲ـ در کلیه اقدامات اجرایی، تعادل پایدار کالبدی، فعالیتی، جمعیتی و اصالت و یکپارچگی با بافت پیرامون، همچنین منظر شهری یکپارچه با ملاحظه حرائم [جرایم] تاریخی، فرهنگی و ضوابط مربوطه در جهت ایجاد بناها و فضاهای شهری ماندگار و ارزشمند متناسب با زمینه، مورد توجه باشد.

  ۳ـ به جهت توجه به کلیت محدوده بافت تاریخی شهر تهران و انسجام طرح های موضعی و موضوعی پیش بینی شده طرح جامع مصوب ۱۳۸۶ لازم است سند یکپارچه بافت تاریخی شهر تهران (شامل اهداف کلان، راهبردها، سیاست ها، ساختار سازمان فضایی بافت تاریخی و اقدامات اجرایی تا ضوابط کنترل، ضوابط هدایت، ضوابط مرمت، الگوی ساخت و جزئیات اجرایی مربوطه) توسط وزارت راه و شهرسازی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری تهران تهیه و به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه گردد. چگونگی تهیه این سند با تأکید بر نحوه یکپارچه سازی اقدامات در تهیه طرح، اجرا و نظام بهره برداری در محدوده بافت مذکور پس از تأیید کمیته فنی ۳ ملاک عمل خواهد بود.

  ۴ـ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر لزوم دسترسی هرچه بیشتر، عموم شهروندان و هم وطنان به فضاهای موجود در سایت مجلس شورای اسلامی به مثابه نماد مشارکت و سمبل حضور مردم در ساختار نظام با توسل به شیوه های نوین حفاظتی تأکید می نماید. در همین رابطه جلسات بررسی طرح در کمیته با حضور کلیه دستگاه ها و مسئولین ذی ربط و مشاور پدافند غیرعامل برگزار و موضوع را با توجه به این اصل بررسی نمایند.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت های اساسی ارومیه (الحاق سکونتگاه های غیررسمی واقع در حاشیه شهر)

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 48394/300-۱۳۹۶/۹/۲۱

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۲ موضوع الحاق سکونتگاه های غیررسمی واقع در حاشیه شهر ارومیه را با توجه به مفاد بند ۱ مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ خود و نیز صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۸/۲۳ کمیته فنی مورد بررسی قرار داد و ضمن تأکید بر ایفای مؤثر و بیش از پیش تکالیف دستگاه های نظارتی اعم از اداره کل راه و شهرسازی استان، سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت امور اراضی استان و شهرداری ارومیه در جلوگیری از توسعه ساخت وساز های خلاف قانون در خارج از محدوده شهر و تخریب اراضی زراعی واقع در حریم، به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

  الف) ضمن موافقت کلی با الحاق سکونتگاه های غیررسمی و خودرو واقع در مواضع به شرح: اراضی موسوم به کوی لاله، اراضی موسوم به وکیل آباد، اراضی موسوم به ساوالان و پشت تاناکورا، اراضی شهرک امیریه و اراضی موسوم به خانقاه الواج، انتهای انعام و حاشیه جاده انهر مقرر گردید محدوده مواضع مذکور حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعلام مصوبه شورای عالی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان با همکاری شهرداری ارومیه بر اساس آخرین وضعیت ساخت وسازهای موجود تدقیق و ضمن پرهیز از الحاق اراضی خالی و زراعی حاشیه این سکونتگاه ها، خط محدوده نهائی طرح تفصیلی ارومیه با رعایت مفاد مصوبه مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۰ شورای عالی جهت ابلاغ نهائی به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال گردد.

  ب) طرح تفصیلی محدوده های الحاقی با تخصیص سطوح خدماتی لازم مطابق با سرانه های خدماتی شهر تهیه و به همراه برنامه عملیاتی توانمند سازی سکونتگاه مذکور به تائید کمیسیون ماده ۵ و ستاد بازآفرینی شهری استان برسد. تبعاً تا تصویب طرح های مذکور شهرداری مجاز به صدور مجوز جهت احداثات جدید در محدوده های الحاقی نمی باشد.

  ج) در خصوص اراضی ناحیه منفصل گلمان مقرر گردید کارگروه ویژه با محوریت استانداری آذربایجان غربی و همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان، شهرداری ارومیه و شرکت عمران شهرهای جدید تشکیل و راهکارهای مدیریت بهینه اراضی مذکور را در چهارچوب ظرفیت های قانونی موجود بررسی و پیشنهادات عملیاتی را جهت اتخاذ تصمیم به شورای عالی ارسال نمایند.

  مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام مقتضی اعلام می شود.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات عرصه های سبز و باز شهر کرج

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21210-12/10/1396

  شماره 48870/300-۱۳۹۶/۹/۲۵

  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز

  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۳۹۶/۸/۸ خود، پیرو تکلیف بندهای ۳ و ۴ مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۲/۸ ضوابط عرصه های باز و سبز شهر کرج را با عنایت به صورت جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۶ کمیته فنی شماره یک تصویب نمود.

  ضمناً مقرر گردید طرح موضعی با رویکرد حفاظت، عدم جذب جمعیت و فعالیت برای اراضی واقع در طرفین آزادراه همت (در بخش واقع شده در استان البرز) توسط اداره کل راه و شهرسازی استان البرز و با همکاری شهرداری های کرج و گرم دره تهیه و پس از طی مراحل استانی، جهت بررسی نهایی به شورای عالی ارائه شود.

  لذا مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می شود. همچنین در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران دستور فرمایید اصلاحات به شرح مصوبه در اسناد طرح تفصیلی اعمال و جهت ابلاغ مصوبه شورای عالی به دبیرخانه ارسال گردد.

  معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ـ محمدسعید ایزدی

  ب) شورای عالی انقلاب فرهنگی


  مصوبه انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21212-14/10/1396

  (مصوب جلسه ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

   

  شماره 96/14331/دش ـ۱۳۹۶/۹/۱

  وزارت آموزش و پرورش

  دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی

  مصـوبه «انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضـویت در شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» که در جلسه ۸۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

  «در اجرای بند (ت) ماده ۴ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، آقای غلامعلی حداد عادل به عنوان نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی برای عضویت در شورای سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، انتخاب می شود.»

  رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ حسن روحانی

  اصلاح ماده ۸ آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21212-14/10/1396

  شماره 96/14228/دش ـ۱۳۹۶/۸/۳۰

  دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآن کریم

  به پیوست اصلاح ماده ۸ آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی مصوب جلسه سی و ششم مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ این شورا، مبنی بر عضویت قوه قضائیه و وزارت ورزش و جوانان در کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآن کریم، جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می شود.

  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

   محمدرضا مخبردزفولی

   

  اصلاح ماده ۸ آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  مصوب جلسه ۳۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  در جلسه ۳۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۰ اصلاح ماده ۸ آیین نامه شورای توسعه فرهنگ قرآنی، به این شکل به تصویب رسید:

  ماده ۸ ـ کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآن کریم

  به موجب مسئولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی کشور، کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی در قالب کارگروه تخصصی هماهنگی فعالیت های تبلیغی ترویجی قرآنی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور مدیران مرتبط این وزارتخانه و نمایندگانی از... قوه قضائیه و وزارت ورزش و جوانان در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می شود.

  آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۳۹۶

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21212-14/10/1396

  شماره 96/14225/دش ـ ۱۳۹۶/۸/۳۰

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

  سازمان اوقاف و امور خیریه

  به پیوست مصوبه «آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن در سال ۱۳۹۶» موضوع فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۸ از ردیـف ۱ـ ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشـور که در جلـسه سی و هفتم مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است برای اجرا ابلاغ می شود.

  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  محمدرضا مخبر دزفولی

   

  آیین نامه اجرایی پرداخت کمک هزینه تحصیلی دانشجویی به حافظان و قاریان در سال ۱۳۹۶ موضوع فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۸ از ردیف ۱ـ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مصوبه جلسه ۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  در اجرای بند پنج ماده چهار منشور توسعه فرهنگ قرآنی و به منظور اجرای صحیح فعالیت ذیل برنامه ۱۸۰۳۰۰۸۰۰۸ از ردیف ۱ـ ۱۰۹۵۰۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور با عنوان ارائه شهریه دانشجویی به حافظان و قاریان قرآن، شورای توسعه فرهنگ قرآنی در جلسه ۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۸/۶ مشمولان و نحوه پرداخت کمک هزینه شهریه دانشجویان را به شرح ذیل تعیین کرد:

  ماده ۱ـ مشمولان و میزان پرداخت کمک هزینه شهریه

  ۱. کمک هزینه شهریه ثابت و متغیر تحصیل حافظان و قاریان قرآن در هر نیمسال به مشمولان زیر، در حدود اعتبارات تخصیص یافته سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، حداکثر به میزان درصد مندرج در هر ردیف پرداخت می شود:

  متن کامل PDF شماره شش

   


   

  2. «حافظان کل قرآن استفاده کننده از مزایای قانون اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر» مشروط به تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به ردیف سوم جدول بند یک الحاق می شوند.

  3. «دارندگان مدرک تخصصی درجه پنج حافظ ده جزء قرآن و نفرات اول تا سوم مسابقات استانی حفظ کل و قرائت قرآن سازمان اوقاف و امور خیریه»، مشروط به تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، به جدول بند یک (به عنوان ردیف پنج) اضافه شده و از ۵ درصد تخفیف از سوی دانشگاه ها و ۱۰ درصد پرداخت کمک هزینه شهریه ثابت و متغیر از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه بهره مند می شوند.

  ۴. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی موظفند به ترتیب به مشمولان ردیف های جدول از ۲۵، ۲۰، ۱۵، ۱۰، ۵ درصد تخفیف در شهریه ثابت و متغیر ارائه دهند و مبلغ نهایی شهریه را به سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کنند.

  ۵. شرط پرداخت کمک هزینه شهریه در هر نیمسال احراز حداقل معدل ۱۶ است. کمک هزینه در ابتدای هر نیمسال پرداخت می شود.

  ۶. سقف پرداخت کمک هزینه شهریه به مشمولان، به ازای هر نیمسال، در مقطع دکتری ۸۴ میلیون ریال، در مقطع کارشناسی ارشد ۲۲ میلیون ریال و در مقطع کارشناسی و کاردانی ۱۶ میلیون ریال خواهد بود. به ازای هر یک نمره معدل بالاتر از ۱۶، ده درصد به این سقف افزوده خواهد شد.

  ۷. حافظان و قاریانی که در سال تحصیلی ۱۳۹۵ـ۱۳۹۴ از مزایای تحصیل رایگان حافظان کل و قاریان ممتاز کشوری (مصوب جلسه ۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۸/۴ شورای توسعه فرهنگ قرآنی) استفاده کرده اند، از احراز شرایط جدید این آیین نامه مستثنا بوده و تا پایان دوران تحصیلی همان مقطع، طبق آیین نامه قبلی، مشمول مزایای تحصیل رایگان می شوند.

  ۸. با توجه به لزوم اجرای پروژه برای تحصیل در دوره دکترای پژوهش محور برای یک سازمان یا نهاد، پرداخت کمک هزینه شهریه به ایشان از موضوع این آیین نامه خارج است.

  ۹. مشمولان این آیین نامه نمی توانند، به طور هم زمان در یک نیمسال تحصیلی، از مزایای پرداخت شهریه دانشجویی به ایثارگران، مشمولان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور با مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) برخوردار شوند.

  ۱۰. مفاد این آیین نامه شامل دانشجویان تبدیل از خارج به داخل در صورت انتقال به دانشگاه دولتی نمی شود.

  ماده ۲ـ ضوابط پرداخت کمک هزینه شهریه

  ۱. اعتبارات موضوع این فعالیت برای پرداخت شهریه ثابت و متغیر حافظان و قاریان واجد شرایط برای تحصیل در نیمسال اول و دوم سال های تحصیلی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ـ۱۳۹۶ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی داخل کشور هزینه می شود و صرف آن برای شهریه معوقه سایر سنوات ممنوع است.

  ۲. دانشجویان رأساً نسبت به پرداخت شهریه به دانشگاه اقدام کرده و پس از ارائه اسناد مثبته به سازمان اوقاف و امور خیریه، کمک هزینه شهریه دانشجویی خود را پس از تأمین اعتبار از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دریافت می کنند. دانشگاه ها موظفند همکاری لازم را در ارائه اسناد مورد نیاز اعمال کنند.

  ۳. هنگام اعلام معدل نیمسال، اگر معدل اعلامی کمتر از ۱۶ باشد، مبلغ شهریه پرداختی آن نیمسال از نیمسال های بعدی کسر خواهد شد. در غیر این صورت، به ازای هر یک صدم نمره معدل بالاتر از ۱۶، یک دهم درصد به سقف درصد پرداخت کمک هزینه شهریه متغیر افزوده خواهد شد. به عبارت دیگر درصد تخفیف افزوده به سقف درصد پرداخت کمک هزینه شهریه متغیر از ۱۰ برابر کردن درصد نمره معدل بیش از ۱۶ به دست می آید.

  ۴. تعداد نیمسال های پرداخت کمک هزینه شهریه متناسب با آیین نامه های آموزشی در مقاطع تحصیلی کاردانی چهار نیمسال تحصیلی، کارشناسی هشت نیمسال تحصیلی، کارشناسی ارشد چهار نیمسال تحصیلی، دکتری عمومی پزشکی دوازده نیمسال و دکتری هشت نیمسال تحصیلی است. نیمسال های مرخصی دانشجو در سقف سنوات تحصیلی وی محاسبه نمی شود.

  ۵. کمک هزینه شهریه (اعم از ثابت و متغیر) در نیمسال های مرخصی تحصیلی یا حذف ترم پرداخت نمی شود.

  ۶. دانشجویان مشمول در هر نیمسال فقط از مزایای یکی از مشمولین ردیف های جدول ماده یک این آیین نامه برای هر مقطع تحصیلی برخوردار می شوند.

  ۷. در نیمسال هایی که واحدهای پایان نامه اخذشده، اگر شهریه اعلامی بیشتر از سقف پرداخت باشد و از طرفی کمک هزینه پرداخت شده در نیمسال های قبل کمتر از سقف بوده باشد امکان ذخیره و پرداخت مابه التفاوت کمک هزینه نیمسال های گذشته برای نیمسال پایان نامه وجود دارد.

  ۸. در راستای فرهنگ سازی قرآنی در محیط آموزش عالی کشور، دانشگاه ها و مراکز آموزشی موظفند تمهیدات لازم را برای بهره گیری از خدمات آموزشی و تبلیغی ترویجی قرآنی مشمولان این آیین نامه بر اساس ضوابط مصوب شورای هماهنگی و گسترش فعالیت های قرآنی دانشگاه ها فراهم آورند.

  ماده ۳ـ نظارت بر اجرای آیین نامه

  ۱. مسئولیت حسن اجرای این آیین نامه بر عهده رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه است.

  ۲. سازمان اوقاف و امور خیریه موظف است مبالغ شهریه پرداختی به دانشجویان مشمول در هر نیمسال تحصیلی را به همراه نام، نام خانوادگی، جنسیت، سن، مذهب، نام دانشگاه، رشته، استان و شهرستان محل تحصیل، مقطع و نیمسال تحصیلی، کد ملی دانشجو، کد گواهی نامه حفظ یا قرائت، تاریخ تکمیل مدارک مثبته، در پایان هر نیمسال تحصیلی به مراجع ذی ربط و دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه کند.

  ۳. کمیسیون توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی، موظف است بر حسن اجرای این آیین نامه در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نظارت کند و گزارش دوره ای آن را، با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه، در پایان هر نیمسال تحصیلی تهیه و به دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی ارائه کند.

  ۴. مسئولیت نظارت بر اجرای این آیین نامه بر عهده دبیرخانه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است.

  ماده ۴ـ این آیین نامه در ۴ ماده و ۲۱ بند به تصویب شورای توسعه فرهنگ قرآنی رسید و پس از ابلاغ آن کلیه ضوابط و آیین نامه های قبلی در این خصوص کأن لم یکن تلقی می شود و اختیار هرگونه تغییر و به روزرسانی آن در سال های آتی به مجمع مشورتی شورای توسعه فرهنگ قرآنی تفویض می شود.

  اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه تشکیل هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21214-17/10/1396

  شماره 95/22339/دش ـ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

  هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور

  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ سازمان تبلیغات اسلامی

  سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

  به پیوست تبصره الحاقی به ماده ۱ و اصلاحیه تبصره ۱ ماده ۲ «آیین نامه تشکیل هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت» که در جلسه ۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵، شورای توسعه فرهنگ قرآنی به تصویب رسیده است جهت اجرا ابلاغ می گردد.

  دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  محمدرضا مخبر دزفولی

   

  اصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه تشکیل هیئت رسیدگی به امور مؤسسات فرهنگ قرآن و عترت کشور مصوبه جلسه ۲۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ شورای توسعه فرهنگ قرآنی

  در جلسه ۲۷ شورای توسعه فرهنگ قرآنی، مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۵ مصوب شد:

  الف ـ الحاق تبصره به ماده ۱ آیین نامه هیئت:

  تبصره ۳ـ هیئت موظف است پس از ابلاغ این تبصره ، ظرف مدت حداکثر سه ماه، شرح وظایف رئیس، دبیر و دبیرخانه هیئت را جهت تصویب در شورای توسعه فرهنگ قرآنی پیشنهاد دهد.

  ب ـ تغییر متن تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه هیئت:

  تبصره ۱ـ دبیر هیئت به پیشنهاد سازمان تبلیغات اسلامی و تصویب هیئت، از میان ایشان و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب می شود و انتخاب مجدد وی برای دوره های بعد بلامانع است.

     نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
45