جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 231727
  تاریخ انتشار : 4 بهمن 1396 9:9
  تعداد بازدید : 727

  تازه های مقالات فارسی دی ماه 96

  تازه های مقالات فارسی دی ماه 96

  رکورد

  عنوان - پديدآور - مأخذ

  ۱۳۱۹۹

  شفافيت، شاه کليد عدم انحراف اقتصادي/ داور درخشان.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص.۱۱.

  ۱۳۲۰۰

  لزوم پيش بيني سوت زني در نظام تقنيني کشور/ صدوقي، اکبر.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص.۱۲.

  ۱۳۲۰۱

  گفت و گو با مسلم آقايي طوق پيرامون قانون نحوه فعاليت احزاب و گروه هاي سياسي: مشکلات قانون قبلي در قانون جديد احزاب حل نشده است.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۱۸-۱۹.

  ۱۳۲۰۲

  مفهوم حق الناس در انتخابات با تاکيد بر بيانات مقام معظم رهبري/ عليرضا قدسي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۲۰.

  ۱۳۲۰۳

  نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي در پرتو سياست هاي کلي انتخابات/ کمال کدخدا مرادي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۲۱.

  ۱۳۲۰۴

  گفت و گو با دکتر فيروز اصلاني درباره هزينه هاي انتخاباتي در پرتو سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري: عادلانه کردن فرآيند انتخابات در گرو شفافيت هزينه هاي انتخاباتي است.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۲۲-۲۴.

  ۱۳۲۰۵

  گفت و گو با دکتر محمد اسحاقي پيرامون اصول کلي حاکم بر برنامه هاي توسعه: ضرورت تحقق اهداف قانون اساسي در برنامه هاي توسعه.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۲۵-۲۷.

  ۱۳۲۰۶

  گفت و گو با دکتر علي بهادري پيرامون فرآيند انتخابات در ايران: لزوم تفسير انعطاف پذير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۲۸-۳۰.

  ۱۳۲۰۷

  تقي پور در نشست بررسي سند ۲۰۳۰ سازمان بسيج حقوقدانان و کارشناسان شوراي عالي انقلاب فرهنگي مطرح کرد: سند ۲۰۳۰ مغاير مباني ديني ماست.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۳۳-۳۷.

  ۱۳۲۰۸

  گفت و گو با دکتر ميلاد مشايخ پيرامون سند ۲۰۳۰ يونسکو: چرا شوراي عالي انقلاب فرهنگي از صلاحيت هاي نظارتي اش عقب نشيني کرده است؟.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۳۶-۳۷.

  ۱۳۲۰۹

  گزارش پژوهشي اختصاصي پژوهشکده سازمان بسيج حقوقدانان درباره سند آموزش ۲۰۳۰ يونسکو: مغايرت سند ۲۰۳۰ با اسناد بالادستي کشور.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۳۸-۴۰.

  ۱۳۲۱۰

  نشست بررسي جايگاه آموزش حقوق در ايران: لزوم قرابت بين آموزش حقوق در عرصه نظر و عمل/ عمراني، آقايي طوق.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۴۳-۴۴.

  ۱۳۲۱۱

  گفت و گو با دکتر عطاالله بيگدلي پيرامون آموزش حقوق: بحران استعداديابي در نظام آموزش حقوق، فقدان نياز به مطالعه دروس غيرکاربردي در جامعه لزوم طراحي دوره فوق ديپلم رشته حقوق.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۴۴-۴۵.

  ۱۳۲۱۲

  گفت و گو با حسن وکيليان پيرامون آموزش اصول و فنون قانون گذاري: لزوم تأسيس رشته آموزش قانون گذاري در مقطع تحصيلات تکميلي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۴۶-۴۸.

  ۱۳۲۱۳

  تعارض طرح عقيم سازي زنان کارتن خواب با منشور حقوق شهروندي/ نجمه آينه حيدري.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۴۹.

  ۱۳۲۱۴

  گفت و گو با دکتر آرامش شهبازي پيرامون طرح عقيم سازي زنان کارتن خواب: تعارض طرح عقيم سازي زنان با اصول بنيادين حقوق بشر.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۵۰-۵۲.

  ۱۳۲۱۵

  تحليل و بررسي حقوقي توافقنامه پاريس: توافق پاريس مانع توسعه تاسيسات سوخت هاي فسيلي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۵۴-۵۶.

  ۱۳۲۱۶

  گفت و گو با دکتر نادر شکري رئيس کميته حقوقي و انضباطي فدراسيون کشتي درباره پديد دوپينگ: ضرورت تدوين لايحه مبارزه با دوپينگ براي اجراي برنامه ملي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۵۷-۵۸.

  ۱۳۲۱۷

  تحليل حقوقي وضعيت مديران دو تابعيتي در جمهوري اسلامي ايران: مخاطره امنيت ملي توسط مديران دو تابعيتي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۵۹-۶۱.

  ۱۳۲۱۸

  مسئوليت بين المللي همکاري کشور انگليس در استفاده عربستان از بمب هاي خوشه اي در يمن/ جعفر توانا.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۶۲-۶۴.

  ۱۳۲۱۹

  گفت و گو با دکتر محمد مهدي توکلي پيرامون قضازدايي: مزاياي داوري معايب سيستم قضايي کشور را از بين مي برد.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۶۶-۶۷.

  ۱۳۲۲۰

  داوري بايد توسعه خصوصي پيدا کند/ محمد نوري.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۶۸.

  ۱۳۲۲۱

  داوري راهکاري به منظور اجراي سياست پيشگيري قضايي/ محمدعلي سنگبر.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۶۹.

  ۱۳۲۲۲

  گفت و گو با دکتر رضا برادران پيرامون جايگاه و نقش داوري در نظام حقوقي ايران: بهبود جايگاه داوري از طريق تجويز قانون گذار.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۷۰.

  ۱۳۲۲۳

  گفت و گو با زهرا شاکري پيرامون لايحه صمقابله با تقلب در آثار علمي : حذف بنگاه هاي پايان نامه نويسي هدف لايحه مقابله با تقلب در آثار علمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۷۲-۷۳.

  ۱۳۲۲۴

  نبي اله غلامي در گفت و گو مطرح کرد: لزوم راه اندازي سامانه تقلب ياب توسط وزارت علوم براي کاهش تقلبات علمي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۷۴-۷۵.

  ۱۳۲۲۵

  بررسي حقوقي و قانوني حادثه پلاسکو: چه کسي در حادثه پلاسکو مقصر است؟.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۷۶-۷۷.

  ۱۳۲۲۶

  گفت و گو با عليرضا محمدنژاد دارياني پيرامون حادثه پلاسکو: قانون درباره حادثه پلاسکو شفاف است.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۷۸-۸۰.

  ۱۳۲۲۷

  گزارشي از نشست تحليل حادثه پلاسکو از منظر حقوقي: راه حلي جز مصالحه وجود ندارد/ ايرج بابايي...[و ديگران].- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۸۱-۸۲.

  ۱۳۲۲۸

  نبي خداکرمي در سخنراني اهميت انعقاد قراردادها در حقوق ايران مطرح کرد: شفافيت قراردادها عامل پيشگيري تورم قضايي.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۸۴-۸۵.

  ۱۳۲۲۹

  تحليل حقوقي افشاي فساد مالي در نظام حقوقي ايران/ ملکشاه.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۸۶-۸۷.

  ۱۳۲۳۰

  راهکارهاي مبارزه با زمين خواري: اجراي طرح کاداستر راه مقابله با زمين خواري.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۸۸-۸۹.

  ۱۳۲۳۱

  گفت و گو با دکتر ولي الله رستمي پيرامون لايحه اصلاحي قانون کار: ضرورت تضمين امنيت شغلي کارگران در لايحه اصلاحي قانون کار.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۹۰-۹۲.

  ۱۳۲۳۲

  گزارشي از نشست بررسي لايحه اصلاحي قانون کار از منظر حقوق عمومي و اقتصاد سياسي/ حسين قبادي...[و ديگران].- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۹۳-۹۴.

  ۱۳۲۳۳

  احسان پرنيان در گفت و گو مطرح کرد: سوت زني راهکار عملي مبارزه با فساد.- عدالت نامه. ۱۳۹۶، شماره ۹، خرداد: ص. ۹۵-۹۶.

  ۱۳۲۳۴

  تنفيذ حکم طلاق صادر شده در آمريکا/ محمدجواد شريعت باقري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۹-۱۹.

  ۱۳۲۳۵

  فرجام يک پرونده طلاق به درخواست زوجه/ حميد ابهري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۲۱-۴۱.

  ۱۳۲۳۶

  بررسي قلمرو نظارت ماهوي دادگاه بر راي داور/ قاسم شفيعي علويجه، علي نهادي کاشاني.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۴۳-۵۶.

  ۱۳۲۳۷

  تعطيلي زمان اجراي تعهد/ عباس ميرشکاري.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۵۷-۶۲.

  ۱۳۲۳۸

  بررسي ماهيت تصميمات شوراي رقابت و قابليت رسيدگي به آن در ديوان عدالت اداري/ مرتضي اصغرنيا.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۶۳-۷۲.

  ۱۳۲۳۹

  تاثير تقصير سنگين بر انتفاي شرط عدم مسئوليت/ علي ملکي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۷۳-۸۴.

  ۱۳۲۴۰

  پرداخت دين بدون اذن مديون/ فاطمه سادات حسيني دهنوي.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۸۵-۹۴.

  ۱۳۲۴۱

  الزام مالک رسمي يا وکيل قانوني در تنظيم سند رسمي ملک/ سيده مرضيه کيا.- رويه قضايي (حقوق خصوصي). ۱۳۹۶، سال دوم، شماره ۳، بهار و تابستان: ص ۹۵-۹۹.

  ۱۳۲۴۲

  شکايت از شهرداري و تقدم رسيدگي به موضوع در کميسيون مشاغل مزاحم/ علي مشهدي، سميه فرهادنيا.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۹-۲۲.

  ۱۳۲۴۳

  خروج بانک تجارت از شمول قانون رسيدگي به تخلفات اداري/ مسلم آقايي طوق.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۲۳-۳۴.

  ۱۳۲۴۴

  آمره بودن مقررات تامين اجتماعي/ مجتبي همتي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۳۵-۴۱.

  ۱۳۲۴۵

  محاسبه مستمري بازماندگان بر اساس سخت و زيان آور بودن شغل مورث/ احمد رفيعي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۴۳-۵۰.

  ۱۳۲۴۶

  مدت تعهد خدمت پزشکان در مناطق محروم/ محمد برزگر خسروي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۵۱-۵۸.

  ۱۳۲۴۷

  لزوم اخذ مجوز براي تشکيل همايش بين المللي، ملي، کشوري و استاني/ يحيي مزروعي ابيانه.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۵۹-۷۳.

  ۱۳۲۴۸

  عدم صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به رسيدگي به امور ترافعي و مدني ناشي از فسخ قرارداد/ فائزه سليم زاده کاکرودي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۷۵-۸۸.

  ۱۳۲۴۹

  تصديق خسارت نسبت به گم شدن پاسخ نامه آزمون دکتري/ مصطفي شفيع زاده خولنجاني، احسان سهرابي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۸۹-۹۷.

  ۱۳۲۵۰

  محاسبه خدمت سربازي يا حضور داوطلبانه در جبهه در سوابق بيمه پردازي/ سيده نگار موسوي.- رويه قضايي (حقوق عمومي). ۱۳۹۵، دوره اول، شماره ۲، پاييز و زمستان: ص ۹۹-۱۰۸.


  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
38