جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 235209
  تاریخ انتشار : 14 اسفند 1396 11:7
  تعداد بازدید : 541

  آخرین مصوبات هیأت دولت

  آخرین مصوبات هیأت دولت از تاریخ 1396/11/21 لغایت 1396/11/30

  مصوبات هیأت دولت منتشره از
  1396/11/21 لغايت 1396/11/30
  در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران


  مصوبات هيأت دولت

  تصویب نامه در خصوص تعیین صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵     

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵           

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵           

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳، ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و ۳۰/۱۲/۱۳۹۵           

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵           

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵           

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵     

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵           

  تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محسن نریمان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس   

  تصویب نامه در خصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی 

  تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی   

  تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه اصفهان ـ شهرضا ـ ایزدخواست        

  تصویب نامه در خصوص اجرای قطعه (۶) آزادراه تبریز ـ ارومیه   

  آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری  

  الحاق ماده (۱۴) به آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور          

  اصلاح تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

  اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹         

  اصلاح تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴ 

  اصلاح تصویب نامه شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱/۸/۱۳۹۶ 

  اصلاح ماده (۲۲) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه       

   
  تصویب نامه در خصوص تعیین صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۸۰۶۷/ت۵۴۹۸۲هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 962/10/4571 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

  ۱ـ صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

  ۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

  صورت جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

  در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۵

  ـ به تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸

  پیرو دعوت نامه شماره 962/20/4180 مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۵ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی ۱۳۹۵ در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۲۸ رأس ساعت ۱۰ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورا و حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان تشکیل شد. پس از آن ضمن استماع توضیحات سازمان و ذی حساب طرح در خصوص موارد مطروحه، از جمله دلایل تأخیر در ارائه صورت وضعیت مالی طرح به حسابرس مستقل و برگزاری مجمع عمومی، اعضای مجمع ضرورت ارائه به موقع مدارک و برگزاری مجمع در مهلت قانونی را متذکر شدند. پس از آن بحث و تبادل نظر در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی و عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ انجام شد و با استماع گزارش حسابرس مستقل مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ طرح های تملک دارائی های سرمایه ای در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

  ۱. در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ مشتمل بر عملیات متمم تا تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.

  ۲. در خصوص بندهای ۵ و ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): مقرر شد سازمان منطقه مدارک و مستندات موردنیاز را در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان قرار دهد. اعضای مجمع مقرر نمودند سازمان منطقه حداکثر ظرف دو هفته پیشنهاد مشخص را به کارگروه منتخب شورای عالی مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۰ ارائه دهد و تصمیمات آن مجموعه فصل الخطاب سازمان برای بحث پل خلیج فارس باشد.

  ۳. در خصوص بند ۷ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): بند گزارش و توضیحات ارائه شده به استماع مجمع رسید.

  ۴. در خصوص بند ۸ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مجمع عمومی بر رعایت کامل الزامات قانونی ناظر بر اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و سایر مقررات و ضوابط مربوط تأکید می نماید و مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوط در هر مورد با مسئولین ذی ربط خواهد بود.همچنین مقرر شد مدارک و مستندات مربوط به رعایت مقررات مندرج در این بند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه شود.

  ۵. در خصوص بند ۹ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد مجری طرح در جهت رعایت مقررات موضوع ماده ۲۰ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد مبنی بر مکانیزه نمودن فرایند امور مالی و مکاتبات اداری طرح حداکثر تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اقدامات لازم را به عمل آورد و نتیجه را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام نماید.

  ۶. در خصوص بند های ۱۰ و ۱۱ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): گزارش به استماع مجمع رسید.

  ۷. در خصوص بند ۱۲ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): مقرر شد مجری طرح در اجرای تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸، گزارش اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مقرر در این جلسه و تکالیف مقرر در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه نماید.

  ۸. در خصوص بند ۱۳ گزارش (سایر الزامات قانونی و مقرراتی): با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی استقرار واحد مبارزه با پول شویی در سازمان منطقه و تعیین شخص مسئول موضوع ماده (۱۰) قانون مزبور، مقرر شد مجری و ذی حساب طرح با بهره گیری از ظرفیت موجود در سازمان تمهیدات لازم در جهت رعایت قانون موصوف و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه اتخاذ نموده و اقدامات لازم به عمل آورند.

  ۹. کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات دست اندرکاران در خصوص صورت وضعیت مالی ترکیبی طرح های تملک دارائی های سرمایه ای سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم با رعایت قوانین و مقررات، مبلغی به تشخیص مدیرعامل به کارکنان دست اندرکار اختصاص یابد.

  جلسه کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در ساعت ۱۶:۰۰ با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۸۰۷۵/ت۵۴۹۸۰هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 962/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

  ۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۵/۳ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.

  ۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

  صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

  در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵

  سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳

  پیرو دعوت نامه شماره 962/۲۰/۱۵۵۶ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم در تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳ در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد. در ابتدای جلسه با توجه به ایراد وارده توسط یکی از اعضای هیئت مدیره مبنی بر امضای صورت های مالی توسط سه نفر از اعضای هیئت مدیره که در بند ۲ گزارش حسابرس مورد اشاره قرار گرفته است و عدم وجاهت قانونی رسیدگی مجمع عمومی به صورت های مالی مطرح و پس از قرائت بند مذکور و بحث و بررسی، موضوع رسیدگی به صورت های مالی ارائه شده به رأی گذاشته شد که اکثریت اعضای کارگروه به ادامه رسیدگی به صورت های مالی رأی مثبت دادند. در ادامه اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیئت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰اسفندماه ۱۳۹۵ و توضیحات هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

  ۱ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل: با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص قطعی شدن احکام پرونده مطروحه شرکت انبوه سازان نیلی آبی قشم در محاکم قضایی، مقرر شد پیشنهاد اجرایی سازمان برای اجرای حکم مذکور با رعایت صرفه و صلاح سازمان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه شود.

  ۲ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل: با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص قطعی شدن احکام پرونده های مطروحه شرکت عمران بوستان نور قشم در محاکم قضایی، مقرر شد پیگیری و اقدام لازم در جهت اجرای حکم و حفظ حقوق سازمان به عمل آمده و نتیجه ضمن اعمال در حساب ها در مقاطع سه ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

  ۳ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور با تعیین تکالیف زیر مورد تصویب قرار گرفت.

  ۴ـ در خصوص بند (۷) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: با توجه به رسیدگی دستگاه قضایی به موضوع پرونده بابک زنجانی، تنفیذ مفاد مصوبه 95/۲۶۵۳۲ ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط مرجع قضایی مقرر شد بر اساس نظر صادره مرجع قضایی اقدام لازم معمول و اصلاحات لازم در حساب ها به عمل آید. سازمان منطقه مکلف است گزارش پیشرفت پیگیری را هر سه ماه یک بار به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

  ۵ـ در خصوص بند (۸) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: با توجه به اینکه شرکت فرعی ذکرشده دارای مجوز تأسیس و فعالیت از مجمع عمومی سازمان نمی باشد، ضمن تأکید بر مسئولیت قانونی تعیین تکلیف شرکت مذکور و با توجه به توضیحات ارائه شده در خصوص طرح پرونده در مراجع قضایی، مقرر شد ابتدا کلیه حقوق قانونی سازمان در خصوص پرونده شرکت خدمات پرداخت الکترونیک بهستان ابتیاع و سپس تکلیف فوق الذکر عملیاتی گردیده و نتایج اقدامات به حسابرس مستقل و دبیرخانه شورا منعکس شود.

  ۶ـ در خصوص بند های (۹) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: ضمن استماع توضیحات سازمان تأکید می گردد که هرگونه رابطه مالی با شرکت های تابعه باید با رعایت تبصره های بودجه سالانه سازمان منطقه و آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی صورت پذیرد و مقرر شد سازمان اقدامات لازم را بر اساس مقررات قانونی انجام و نتایج حداکثر تا ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

  ۷ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت به استماع کارگروه رسید، مقرر شد پیگیری های لازم جهت تحقق امر صورت گیرد.

  ۸ـ در خصوص بند (۱۱ ) گزارش ـ سایر بندهای توضیحی: گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۹ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان به استماع اعضای مجمع رسید با توجه به گزارش بازرس قانونی در خصوص فقدان نسخه ای از قرارداد مشارکت با شرکت عمران اسکان پایدار قشم ضمن تأکید به تقویت کنترل های داخلی و ایجاد انضباط در حفظ اسناد و مدارک سازمان و برخورد قانونی با متخلفین مقرر گردید پرونده مطروحه با رعایت صرفه و صلاح سازمان پیگیری و نتیجه اقدامات انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گزارش شود.

  ۱۰ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: پس از استماع گزارش مقرر شد سازمان منطقه رسیدگی به اختلاف فی مابین در معاونت حقوقی ریاست جمهوری را پیگیری و نتیجه را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی گزارش نماید. همچنین مقرر شد با مشورت مشاور حقوقی دبیرخانه موضوع پیگیری شود.

  ۱۱ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: توضیحات به استماع اعضا رسید مقرر گردید سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف قرارداد با رعایت صرفه و صلاح سازمان و در چارچوب تعهدات قراردادی و قوانین و مقررات مربوط اقدام و نتایج را حداکثر تا ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.

  ۱۲ـ در خصوص بند (۱۵، ۱۷، ۲۰ و ۲۲) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر طرح پرونده های مربوطه در مراجع قضایی، مقرر شد تا تعیین تکلیف موضوعات، پیگیری و اقدام لازم برای حفظ حقوق سازمان به عمل آمده و نتایج اقدامات حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه گردد.

  ۱۳ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، سازمان برنامه وبودجه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و نماینده حقوقی دبیرخانه ضمن بازدید از محل مورد مناقشه و بررسی اسناد و مدارک مربوطه گزارش لازم را به کارگروه شورا ارائه نمایند.

  ۱۴ـ در خصوص بند (۱۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد حسابرس محترم ضمن دریافت اسناد و مدارک مجدداً موضوع را بررسی و گزارش را در صورت نیاز اصلاح نماید.

  ۱۵ـ در خصوص بند (۱۹) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: توضیحات سازمان به استماع اعضا رسید ضمن تأکید بر رعایت مسئولیت های تعیین شده در ماده ۷ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، سازمان موظف است با رعایت مقررات مربوط و در چارچوب بودجه مصوب سازمان نسبت به تسویه حساب ارقام پرداخت شده اقدام لازم را مبذول و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نماید.

  ۱۶ـ در خصوص بند (۲۱) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان اقدامات لازم را جهت تحویل واحدهای تجاری موضوع بند گزارش حداکثر تا تاریخ ۹۶/۹/۳۰ انجام دهد و در صورت اجرای این بند در تاریخ مقرر مبحث اخذ جریمه تأخیر مطروحه، ۵۰% از جرایم مورد بخشودگی قرار گیرد بدیهی است پس از تاریخ فوق سازمان به هیچ عنوان مجاز به بخشش جریمه تأخیرات نمی باشد و گزارش سازمان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه شود.

  ۱۷ـ در خصوص بند (۲۳) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: با توجه به توضیحات ارائه شده مقرر شد سازمان با همکاری مدیریت برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه شورا گزارش کاملی از وضع موجود دارایی های در جریان تکمیل و برنامه آتی سازمان در خصوص آنها را با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان تهیه و پیشنهادات را جهت طرح در بودجه اصلاحی و تعیین تکلیف آنها حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۱۵ به دبیرخانه شورا ارائه نماید. در خصوص طرح شبکه جامع ارتباطی خلیج فارس با توجه به طرح موضوع در شورای عالی و تصمیم متخذه در ارجاع موضوع به کمیته ای متشکل از نمایندگان محترم وزارت راه و شهرسازی، محیط زیست، سازمان برنامه وبودجه، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان منطقه آزاد و دبیرخانه شورای عالی جهت تعیین تکلیف روش های تأمین مالی و چگونگی اجرای طرح مطرح گردید.

  ۱۸ـ در خصوص بند (۲۴) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه پیگیری لازم را برای صدور اسناد مطابق ضوابط مربوط معمول داشته و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۸/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه اعلام نمایند.

  ۱۹ـ در خصوص بند (۲۵) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: با توجه به گزارش ارائه شده در خصوص صدور دستورالعمل ارائه اظهارنامه مالیاتی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ابلاغ آن در سال ۱۳۹۶ مقرر شد سازمان منطقه در اجرای دستورالعمل فوق اقدام لازم را معمول و نتیجه را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، اعلام نمایند.

  ۲۰ـ در خصوص بند (۲۶) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف شرکت های فاقد مجوز خود حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ اقدام و نتیجه اقدامات را به دبیرخانه شورای عالی گزارش نماید. همچنین سازمان مکلف است به گونه ای برنامه ریزی کند که مجامع شرکت های تابعه در موعد مقرر قانونی برگزار و صورت های مالی آنها همراه با صورت های مالی گروه به صورت تلفیقی در مجمع عمومی ارائه شود. سازمان منطقه در خصوص برگزاری مجمع سال ۱۳۹۵ شرکت سرمایه گذاری مدارک و مستندات را در اختیار بازرس قانونی قرار دهد. همچنین حسابرس محترم ظرف مدت ۱۵ روز مسائل مطروحه را رسیدگی و نتیجه را به مجمع عمومی ارائه نماید.

  ۲۱ـ در خصوص بند (۲۷) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: بر رعایت کامل مفاد آیین نامه اجرایی واگذاری زمین و دستورالعمل اجرایی آن تأکید گردید.

  ۲۲ـ در خصوص بند (۱ ـ ۲۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: به استماع اعضا رسید.

  ۲۳ـ در خصوص بند (۲ـ ۲۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: ضمن تأکید بر ضرورت تشکیل جلسات هیئت مدیره در مواعد قانونی مقرر در ماده (۱۴) اساسنامه، با توجه به گزارش بازرس قانونی در عدم تشکیل جلسه هیئت مدیره از ۱۳۹۵/۶/۳ تا پایان سال مسئولیت احتمالی اقداماتی که برابر ضوابط و مقررات نیازمند اخذ مصوبه هیئت مدیره است بر عهده مدیران وقت سازمان می باشد، همچنین بر رعایت مفاد ماده ۱۶ اساسنامه در خصوص قید نام اعضای هیئت مدیره غایب در جلسات سازمان تأکید می شود.

  ۲۴ـ در خصوص بند (۳ ـ ۲۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان نسبت به انحلال شرکت های فاقد مجوز مجمع عمومی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ اقدام لازم را به عمل آورده و نتایج آن را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

  ۲۵ـ در خصوص بند (۴ـ ۲۸) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه اقدام لازم را در اجرای تکالیف تعیین شده معمول و نتایج آن را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

  ۲۶ـ در خصوص بند (۲۹) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: کارگروه ضمن استماع گزارش سازمان منطقه بر مسئولیت سازمان در رعایت کامل مفاد تبصره های بودجه سالیانه تأکید می کند. در خصوص جبران هزینه های تولیدی آب شرب جزیره قشم مقرر شد سازمان در اسرع وقت با هماهنگی مدیریت برنامه ریزی، بودجه و سرمایه گذاری دبیرخانه گزارش کاملی از موضوع تهیه و برای تعیین تکلیف در کارگروه شورای عالی آن را حداکثر تا ۱۳۹۶/۷/۳۰ به دبیرخانه شورا ارائه نماید.

  ۲۷ـ در خصوص بند (۳۰) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: توضیحات به استماع اعضا رسید.

  ۲۸ـ در خصوص بندهای (۳۱و۳۲) گزارش ـ وظایف بازرس قانونی: بندهای گزارش به استماع کارگروه رسید.

  ۲۹ـ با توجه به بند (۶) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر) کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ مبلغی به تشخیص دبیر شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء بهره وری به اعضای هیئت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیرعامل به عنوان پاداش کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

  ۳۰ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و مؤسسه مذکور تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  ۳۱ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

  جلسه مجمع عمومی سالیانه(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۸۰۶۴/ت۵۴۹۷۶هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 962/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

  ۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.

  ۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

  صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

  در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵

  سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو ـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۳۰

  پیرو دعوت نامه شماره 962/۲۰/۹۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۲ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو در تاریخ ۱۳۹۶/۳/۳۰ در سالن کنفرانس ساختمان شماره ۲ دبیرخانه شورای عالی، با حضور اعضای کارگروه تخصصی شورای عالی و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و توضیحات هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

  ۱ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

  ۲ـ در خصوص بند (۵) گزارش بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۳ـ در خصوص بند (۶) گزارش بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۴ـ در خصوص بند(۷) گزارش بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضای جلسه رسید.

  ۵ـ در خصوص بند (۸) گزارش در مورد سایر مسئولیت های قانونی حسابرس: گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۶ـ با توجه به بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (اظهارنظر مقبول گزارش حسابرسی)، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ با رعایت قوانین و مقررات، مبلغی به تشخیص دبیر شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء بهره وری به اعضای هیئت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیرعامل برای کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

  ۷ـ با توجه به پیشنهاد سازمان منطقه مبنی بر انتقال نود درصد سود انباشته به حساب سایر اندوخته های سازمان، مجمع عمومی به استناد بند (۱۳) ماده (۸) اساسنامه با پیشنهاد فوق موافقت نمود.

  ۸ـ با توجه به یادداشت (۲۸) توضیحی صورت های مالی، مجمع عمومی مقرر نمود هیئت مدیره سازمان نسبت به تهیه و ارائه گزارش توجیهی پیشنهاد افزایش سرمایه به بازرس قانونی با هدف اصلاح ساختار مالی، اقدام لازم به عمل آورد.

  ۹ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  ۱۰ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب می شود.

  جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳، ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۸۰۳۰/ت۵۴۹۸۱هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 962/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

  ۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مربوط به سال های مالی منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹، ۱۳۹۴/۱۲/۲۹، ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورت جلسه های مورخ ۱۳۹۶/۹/۸ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت می باشد، تأیید می شود.

  ۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

  صورت جلسه مجمع عمومی(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد

  سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مورخ ۱۳۹۶/۹/۸

  پیرو دعوت نامه شماره 962/۲۰/۳۷۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۳ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیئت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳و توضیحات هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

  ۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات با توجه به اینکه بر اساس مقررات درآمد حاصل از عوارض کالای وروردی [ورودی] باید به حساب های درآمدی سازمان واریز و هزینه آن بر اساس بودجه مصوب صورت پذیرد سازمان مکلف است نسبت به انجام اصلاحات و تعدیلات لازم بر طبق ضوابط و مقررات اقدام و اسناد و مدارک مربوطه را حداکثر تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر):

  در خصوص بند ۱ـ ۵ ـ ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات صورت گرفته، مقرر شد هیئت مدیره اقدامات در دست انجام در جهت تعیین تکلیف اراضی سازمان با رعایت مقررات واگذاری زمین و حفظ حقوق مردم که در تصرف اهالی بومی می باشد را تا حصول نتایج نهایی پیگیری نموده و ضمن انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بند ۲ ـ ۵ ـ با توجه به گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت گرفته و با عنایت به واگذاری قطعی زمین به سپاه در کمیسیون مستندسازی و برگزاری مجامع قبلی در این ارتباط، مقرر شد سازمان منطقه در خصوص خارج نمودن زمین موردنظر با قیمت اولیه از حساب های سازمان اقدام لازم را به عمل آورده و تعدیلات لازم در حساب ها را معمول و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن استماع اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان مقرر شد هیئت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با به کارگیری سازوکار مناسب و مبادله صورت جلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ به موقع پاسخ تأییدیه های ارسالی به ویژه پاسخ تأییدیه های بانکی و سرمایه گذاری ها اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب های خود، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل: صورت های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۳ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مشروط به انجام تکالیف تعیین شده در این صورت جلسه مورد تصویب قرار می گیرد.

  ۵- در خصوص بند ۸ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن استماع اقدامات صورت گرفته توسط سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد هیئت مدیره جهت اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی تحت تملک سازمان و رفع مغایرت های موجود را با رعایت قوانین و مقررات و از طریق مجاری قانونی پیگیری نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید .

  ۶ـ در خصوص بند ۹ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به بخشنامه ابلاغی در خصوص تمرکز حساب های مناطق آزاد بر اساس معرفی بانک مرکزی ج.ا.ایران مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم را در اجرای بند فوق و تمرکز وجوه در حساب های تعیین شده با هماهنگی بانک مرکزی معمول و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر مسئولیت مدیران سازمان در رعایت کامل مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تأکید نمود.

  ۸ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به تکراری بودن این بند طی سالیان اخیر و تکالیف مکرر مجمع عمومی مبنی بر الزام سازمان به کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان دفتر تهران سازمان منطقه، مجدداً ضمن تأکید بر انجام تکالیف مذکور مسئولیت های ناشی از عدم انجام تکلیف مستقیماً متوجه مدیرعامل، مدیران و دست اندرکاران مربوطه خواهد بود همچنین با توجه به برگزاری هم زمان مجامع سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مقرر شد سازمان به گونه ای عمل نماید تا در گزارش سال ۱۳۹۶، این بند رفع گردد.

  ۹ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت به استماع کارگروه رسید. همچنین مسئولیت عدم رعایت مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم تسلیم اظهارنامه بر عهده مدیران وقت سازمان است. در خصوص موضوع روش نگهداری دفاتر و ثبت اسناد بر مسئولیت مدیر مالی سازمان منطقه نسبت به رعایت استاندارد های حسابرسی تأکید گردید.

  ۱۰ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر مسئولیت مدیرعامل و هیئت مدیره وقت و مدیران ذی ربط سازمان بر رعایت تکالیف تعیین شده در بودجه مصوب تأکید نمود. همچنین مقرر شد سازمان منطقه ضمن هماهنگی با حسابرس سازمان نسبت به چگونگی رفع این بند اقدام نماید.

  ۱۱ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور، مقرر شد سازمان منطقه به منظور رعایت ضوابط و مقررات مربوطه فهرست کامل پیمان های موضوع بند گزارش را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام و همچنین نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حق بیمه موضوع بند مذکور اقدامات لازم را انجام و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید، همچنین مقرر شد موضوع از طریق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیری گردد.

  ۱۲ـ در خصوص بند ۱۵ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر گردید سازمان منطقه نسبت به رعایت ضوابط ابلاغی اقدام و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۱۳ـ در خصوص بند ۱۶ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی:

  در خصوص بند ۱ ـ ۱۶ ـ گزارش به استماع اعضاء رسید.

  در خصوص بندهای (۲ ـ ۱۶ و ۳ ـ ۱۶) با توجه به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته مراتب به استماع اعضای مجمع رسید.

  در خصوص بندهای (۴ـ ۱۶ و ۵ ـ ۱۶) پس از استماع گزارش سازمان مقرر شد سازمان منطقه تمهیدات لازم را در جهت ارائه به موقع صورت های مالی و رعایت ماده (۲۲) اساسنامه اتخاذ نماید.

  در خصوص بند ۶ ـ ۱۶ ـ گزارش به استماع اعضاء رسید. مقرر شد سازمان منطقه نسبت به ارائه پیش نویس آیین نامه های موردنیاز به دبیرخانه شورای عالی اقدام نموده و دستورالعمل های داخلی در خصوص رویه های انجام امور را به تصویب هیئت مدیره برساند.

  ۱۴ـ در خصوص بند ۱۷ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد هیئت مدیره اقدامات لازم مطابق با تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۶ و تکالیف مندرج در این صورت جلسه را به عمل آورده و ضمن پیگیری تا حصول نتایج نهایی، گزارش اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی و بازرس قانونی ارائه نماید.

  ۱۵ـ در خصوص بند ۱۸ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تقویت سیستم کنترل های داخلی سازمان و شرکت های تابعه اقدام نموده و ضمن انجام اصلاحات لازم در حساب ها نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۱۶ـ در خصوص بند ۱۹ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع گزارش سازمان در خصوص بند مذکور مقرر گردید سازمان منطقه ضمن پیگیری اقدامات حقوقی جاری تا حصول نتایج نهایی با رعایت صرفه و صلاح سازمان گزارش اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۱۷ـ در خصوص بند ۲۰ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه اقدامات در دست انجام را تا حصول نتایج نهایی پیگیری و گزارش اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۱۸ـ در خصوص بند ۲۱ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر مسئولیت مدیران سازمان در رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تأکید می نماید. در ارتباط با معاملات سازمان با شرکت های تابعه نیز رعایت ضوابط مندرج در تبصره های بودجه سالانه سازمان الزامی است.

  ۱۹ـ در خصوص بند ۲۲ گزارش حسابرس مستقل ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر گردید سازمان منطقه گزارش موردنظر بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲۰ـ در خصوص بند ۲۳ گزارش ـ سایر مسئولیت های قانونی حسابرس: توضیحات به استماع اعضاء رسید.

  ۲۱ـ برابر تصویب نامه شماره ۳۳۳۹۱/ت۵۴۳۱۹هـ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۳ هیئت محترم وزیران سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹/اسفندماه/۱۳۹۴ انتخاب شده است. حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  ۲۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

  جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

   

  صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار مورخ ۱۳۹۶/۹/۸

  پیرو دعوت نامه شماره 962/۲۰/۳۷۷۲ مورخ۱۳۹۶/۹/۱ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۴ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ در محل دبیرخانه شورای عالی با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیئت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و توضیحات هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

  ۱ـ در خصوص بند (۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات با توجه به اینکه بر اساس مقررات درآمد حاصل از عوارض کالای وروردی [ورودی] باید به حساب های درآمدی سازمان واریز و هزینه آن بر اساس بودجه مصوب صورت پذیرد سازمان مکلف است نسبت به انجام اصلاحات و تعدیلات لازم بر طبق ضوابط و مقررات اقدام و اسناد و مدارک مربوطه را حداکثر تا ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر):

  در خصوص بند ۱ـ ۵ ـ ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات صورت گرفته، مقرر شد هیئت مدیره اقدامات در دست انجام در جهت تعیین تکلیف اراضی سازمان با رعایت مقررات واگذاری زمین و حفظ حقوق مردم که در تصرف اهالی بومی می باشد را تا حصول نتایج نهایی پیگیری نموده و ضمن انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بند ۲ ـ ۵ ـ ضمن استماع توضیحات نمایندگان سازمان منطقه آزاد چابهار و با توجه به جلسه کارگروه تخصصی شورای عالی در مورخ ۱۳۹۶/۸/۲۳ به منظور رسیدگی به موضوع مذکور و با عنایت به شرایط محرومیت ویژه منطقه و همچنین ضرورت حمایت از فعالیت های صنعتی و اقتصادی و ارزش افزوده اراضی ناشی از فعالیت شرکت طرف قرارداد و با هدف اشتغال مولد (در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی) مقرر شد:

  ۱ـ مبلغ کل مندرج در ماده ۳ قرارداد طبق شرایط پرداخت و با نرخ سود تسهیلات بانکی برابر دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ایران محاسبه گردد.

  ۲ـ به سازمان منطقه آزاد چابهار اجازه داده می شود که در افزایش سرمایه شرکت فولاد مکران از محل مطالبات ناشی از قرارداد اقدام نماید.

  در خصوص بند ۳ ـ ۵ ـ با توجه به گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت گرفته و با عنایت به واگذاری قطعی زمین به سپاه در کمیسیون مستندسازی و برگزاری مجامع قبلی در این ارتباط، مقرر شد سازمان منطقه در خصوص خارج نمودن زمین موردنظر با قیمت اولیه از حساب های سازمان اقدام لازم را به عمل آورده و تعدیلات لازم در حساب ها را معمول و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بند ۴ـ ۵ ـ مقرر گردید سازمان منطقه در صورت تغییر مسیر راه آهن نسبت به بررسی و تعیین تکلیف موضوع بر اساس مقررات موجود اقدام لازم به عمل آورده و ضمن انجام اصلاحات احتمالی در طرح تفصیلی پیکره هشتم، نتایج اقدامات انجام شده را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید و در غیر این صورت با توجه به ملی بودن پروژه مذکور سازمان منطقه همکاری لازم را در واگذاری زمین به عمل آورد.

  ۳ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): مقرر شد سازمان منطقه ضمن پیگیری و تعیین تکلیف حساب های مذکور اطلاعات و مستندات درخواستی حسابرس و بازرس قانونی شامل (فهرستی از مطالبات و اسناد دریافتی و تضامین معتبر دریافت شده مربوط) را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ در اختیار حسابرس مستقل و حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی قرار دهد.

  ۴ـ در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن استماع اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان مقرر شد هیئت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با به کارگیری سازوکار مناسب و مبادله صورت جلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ به موقع پاسخ تأییدیه های ارسالی به ویژه پاسخ تأییدیه های بانکی و سرمایه گذاری ها اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب های خود، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۵ـ در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): ضمن تأکید بر رعایت استانداردهای حسابداری موردنظر حسابرس و بازرس قانونی سازمان مقرر گردید سازمان منطقه ضمن ارائه اطلاعات مورد درخواست حسابرس حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ تعدیلات موردنیاز را در حساب ها اعمال و گزارش اقدامات نهایی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به بازرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۶ـ در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): صورت های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مشروط به انجام تکالیف مقرر مورد تصویب قرار گرفت.

  ۷ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: ضمن استماع اقدامات صورت گرفته توسط سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد هیئت مدیره جهت اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی تحت تملک سازمان و رفع مغایرت های موجود را با رعایت قوانین و مقررات و از طریق مجاری قانونی پیگیری نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۸ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر شد سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را مطابق قالب (فرمت) های مربوطه تهیه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می باشد.

  ۹ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی:

  در خصوص بندهای ۱ ـ ۱۲و ۲ ـ ۱۲ ـ مجمع عمومی بر مسئولیت مدیران سازمان در رعایت کامل مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تأکید نمود.

  در خصوص بند ۳ ـ ۱۲ ـ مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم را بر اساس مقررات مربوطه برای استیفای حقوق سازمان معمول داشته و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بند ۴ـ ۱۲ ـ با توجه به اقدامات اولیه سازمان های مناطق آزاد از جمله چابهار، موضوع در جلسه کارگروه تخصصی شورای عالی مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سازمان های مناطق مطرح و مقرر شد پس از ایجاد بسترهای لازم، ایجاد شفافیت و چگونگی نحوه تعاملات دستگاه ها با خزانه داری کل کشور و بانک مرکزی و مهیاشدن زمینه انجام کار، پیگیری لازم از سوی سازمان های مناطق آزاد صورت پذیرد.

  ۱۰ـ در خصوص بند(۱۳) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به تکراری بودن این بند طی سالیان اخیر و تکالیف مکرر مجمع عمومی مبنی بر الزام سازمان به کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان دفتر تهران سازمان منطقه، مجدداً ضمن تأکید بر انجام تکالیف مذکور مسئولیت های ناشی از عدم انجام تکلیف مستقیماً متوجه مدیرعامل، مدیران و دست اندرکاران مربوطه خواهد بود همچنین با توجه به برگزاری هم زمان مجامع سال های ۱۳۹۳، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مقرر شد سازمان به گونه ای عمل نماید تا در گزارش سال ۱۳۹۶ این بند رفع گردد.

  ۱۱ـ در خصوص بند (۱۴) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت به استماع کارگروه رسید. همچنین مسئولیت عدم رعایت مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم تسلیم اظهارنامه بر عهده مدیران وقت سازمان است. در خصوص موضوع روش نگهداری دفاتر و ثبت اسناد بر مسئولیت مدیر مالی سازمان منطقه نسبت به رعایت استاندارد های حسابرسی تأکید گردید.

  ۱۲ـ در خصوص بند(۱۵) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور، مقرر شد سازمان منطقه به منظور رعایت ضوابط و مقررات مربوطه فهرست کامل پیمان های موضوع بند گزارش را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام و همچنین نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حق بیمه موضوع بند مذکور اقدامات لازم را انجام و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید، همچنین مقرر شد موضوع از طریق وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی پیگیری گردد.

  ۱۳ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر مسئولیت مدیرعامل و هیئت مدیره وقت و مدیران ذی ربط سازمان بر رعایت تکالیف تعیین شده در بودجه مصوب تأکید نمود. همچنین مقرر شد سازمان منطقه ضمن هماهنگی با حسابرس سازمان نسبت به چگونگی رفع این بند اقدام نماید.

  ۱۴ـ در خصوص بند(۱۷) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر ضرورت رعایت دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی تأکید می نماید و مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در هر مورد با مدیران ذی ربط خواهد بود.

  ۱۵ـ در خصوص بند ۲ـ۱۷ـ با توجه به توضیحات سازمان که استمهال نبوده بلکه صرفاً تنفس داده شده است و با عنایت به توضیحات ارائه شده توسط مدیریت امور مجامع مقرر شد دبیرخانه نسبت به اصلاح عبارت بند ۲ـ۴ (دستورالعمل واگذاری زمین به شماره ابلاغی 942/۱۰/۳۰۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳) اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی سازمان مناطق ابلاغ نماید.

  ۱۶ـ در خصوص بند (۱۸) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی:

  در خصوص بند ۱ ـ ۱۸ ـ گزارش به استماع اعضاء رسید.

  در خصوص بندهای (۲ ـ ۱۸ و ۳ ـ ۱۸) با توجه به تکرار بند مذکور در سنوات گذشته مراتب به استماع اعضای مجمع رسید.

  در خصوص بند ۴ـ ۱۸ ـ سازمان مکلف است نسبت به رعایت مفاد ماده ۱۳۲ اصلاحیه قانون تجارت اقدام نموده و اصلاحات لازم را در حساب ها معمول و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بند ۵ ـ ۱۸ ـ مقرر شد سازمان منطقه نسبت به انجام اصلاحات لازم حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اقدام و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بندهای (۶ ـ ۱۸ و ۷ ـ ۱۸) پس از استماع گزارش سازمان مقرر شد سازمان منطقه تمهیدات لازم را در جهت ارائه به موقع صورت های مالی و رعایت ماده (۲۲) اساسنامه اتخاذ نماید.

  در خصوص بند ۸ ـ ۱۸ ـ مقرر شد سازمان منطقه نسبت به ارائه پیش نویس آیین نامه های موردنیاز به دبیرخانه شورای عالی اقدام نموده و دستورالعمل های داخلی در خصوص رویه های انجام امور را به تصویب هیئت مدیره برساند.

  ۱۷ـ در خصوص بند (۱۹) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد هیئت مدیره اقدامات لازم مطابق با تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۶ و تکالیف مندرج در این صورت جلسه را به عمل آورده و ضمن پیگیری تا حصول نتایج نهایی، گزارش اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی و بازرس قانونی ارائه نماید.

  ۱۸ـ در خصوص بند (۲۰) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر گردید سازمان منطقه نسبت به رعایت ضوابط ابلاغی اقدام نماید.

  ۱۹ـ در خصوص بند(۲۱) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به توضیحات سازمان مبنی بر رویه بودن ارائه تخفیف به کارکنان به عنوان یک ابزار انگیزشی و رفاهی در سال های قبل با توجه به آنکه در دستورالعمل فعلی ابلاغی تخفیف پیش بینی نشده است، مجمع عمومی مقرر نمود دبیرخانه شورای عالی نسبت به موضوع رسیدگی و در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به سازمان های مناطق اعلام نماید.

  ۲۰ـ در خصوص بند (۲۲) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید. سازمان منطقه تدابیر لازم را در حوزه آب و برق انجام داده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲۱ـ در خصوص بند (۲۳) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف طرح های مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اقدام و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲۲ـ در خصوص بند (۲۴) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن استماع گزارش ارائه شده در خصوص تصمیم گیری در مورد سفرهای خارجی کارکنان سازمان توسط کمیته سفرهای خارجی مستقر در دبیرخانه شورای عالی بر اساس مصوبات مربوطه، مقرر شد سازمان منطقه مصوبه کمیته سفرهای دبیرخانه شورای عالی و نسخه ای از گزارش سفرها را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به بازرس قانونی ارائه نماید.

  ۲۳ـ در خصوص بند (۲۵) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر گردید سازمان منطقه اصلاحات و تعدیلات لازم را در دفاتر و حساب های سازمان به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲۴ـ در خصوص بند (۲۶) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان در خصوص بند مذکور مقرر شد اصلاحات لازم در اجرای آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق و چارچوب بودجه مصوب معمول و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲۵ـ در خصوص بند(۲۷) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تقویت سیستم کنترل های داخلی سازمان و شرکت های تابعه اقدام نموده و ضمن انجام اصلاحات لازم در حساب ها نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲۶ـ در خصوص بند (۲۸) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد چنانچه سازمان منطقه ناچار به انجام ترک تشریفات مناقصه گردد، اسناد و مدارک را کامل و قابل انطباق با قوانین و مقررات به حسابرس مستقل ارائه نماید.

  ۲۷ـ در خصوص بند (۲۹) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر مسئولیت مدیران سازمان در رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تأکید می نماید. در ارتباط با معاملات سازمان با شرکت های تابعه نیز رعایت ضوابط مندرج در تبصره های بودجه سالانه سازمان الزامی است.

  ۲۸ـ در خصوص بند (۳۰) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر گردید سازمان منطقه گزارش موردنظر بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲۹ـ در خصوص بند (۳۱) گزارش ـ سایر مسئولیت های قانونی حسابرس: توضیحات به استماع اعضاء رسید.

  ۳۰ـ با توجه به نامه شماره 962/۱۰/۷۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۳/۷ دبیر محترم وقت شورای عالی سازمان های مناطق آزاد، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۳۰/اسفندماه/۱۳۹۵ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  ۳۱ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

  جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

   

  صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار ـ مورخ ۱۳۹۶/۹/۸

  پیرو دعوت نامه شماره 962/۲۰/۳۷۷۲ مورخ ۱۳۹۶/۹/۱ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار در تاریخ ۱۳۹۶/۹/۸ در محل سازمان منطقه آزاد چابهار با حضور اعضاء کارگروه و نمایندگان حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش هیئت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و توضیحات هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

  ۱ـ در خصوص بند (۱ـ۴) گزارش حسابرس مستقل (بند اظهارنظر): ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات صورت گرفته، مقرر شد هیئت مدیره اقدامات در دست انجام در جهت تعیین تکلیف اراضی سازمان با رعایت مقررات واگذاری زمین و حفظ حقوق مردم که در تصرف اهالی بومی می باشد را تا حصول نتایج نهایی پیگیری نموده و ضمن انجام اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲ـ در خصوص بند (۲ـ۴) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): مقرر گردید سازمان منطقه در صورت تغییر مسیر راه آهن نسبت به بررسی و تعیین تکلیف موضوع بر اساس مقررات موجود اقدام لازم به عمل آورده و ضمن انجام اصلاحات احتمالی در طرح تفصیلی پیکره هشتم، نتایج اقدامات انجام شده را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید و در غیر این صورت با توجه به ملی بودن پروژه مذکور سازمان منطقه همکاری لازم را در واگذاری زمین به عمل آورد.

  ۳ـ در خصوص بند (۳ ـ ۴) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): با توجه به گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت گرفته و با عنایت به واگذاری قطعی زمین به سپاه در کمیسیون مستندسازی و برگزاری مجامع قبلی در این ارتباط، مقرر شد سازمان منطقه در خصوص خارج نمودن زمین موردنظر با قیمت اولیه از حساب های سازمان اقدام لازم را به عمل آورده و تعدیلات لازم در حساب ها را معمول و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۴ـ در خصوص بند (۴ـ ۴ و ۲۵) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): پس از استماع توضیحات نمایندگان محترم سازمان منطقه آزاد چابهار و با توجه به جلسه (مورخ ۸/۲۳ /۱۳۹۶) کارگروه تخصصی برای رسیدگی به موضوع و با عنایت به شرایط محرومیت ویژه منطقه و همچنین ضرورت حمایت از فعالیت های صنعتی و اقتصادی و ارزش افزوده اراضی ناشی از فعالیت شرکت طرف قرارداد و با هدف اشتغال مولد (در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی) مقرر شد:

  ۱ـ مبلغ کل مندرج در ماده ۳ قرارداد طبق شرایط پرداخت با نرخ سود تسهیلات بانکی برابر دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ایران محاسبه گردد.

  ۲ـ به سازمان منطقه آزاد چابهار اجازه داده می شود که در افزایش سرمایه شرکت فولاد مکران از محل مطالبات ناشی از قرارداد اقدام نماید.

  ۵ـ در خصوص بند (۵) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): مقرر شد سازمان منطقه ضمن پیگیری و تعیین تکلیف حساب های مذکور اطلاعات و مستندات درخواستی حسابرس و بازرس قانونی شامل (فهرستی از مطالبات و اسناد دریافتی و تضامین معتبر دریافت شده مربوط) را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ در اختیار حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی قرار دهد.

  ۶ـ در خصوص بند (۶) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): مقرر شد سازمان منطقه ضمن اعمال ذخیره مندرج در بند گزارش در حساب های مربوطه اقدامات قانونی لازم و تعدیلات لازم در حساب ها را لحاظ و نتیجه اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

  ۷ـ در خصوص بند (۷) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): ضمن استماع اقدامات صورت گرفته از سوی سازمان مقرر شد هیئت مدیره ترتیبی اتخاذ نماید تا با به کارگیری سازوکار مناسب و مبادله صورت جلسات رفع مغایرت و تطبیق حساب با طرف حساب های عمده به صورت ادواری و انجام پیگیری ها و اقدامات لازم نسبت به اخذ به موقع پاسخ تأییدیه های ارسالی به ویژه پاسخ تأییدیه های بانکی و سرمایه گذاری ها اقدام نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات لازم در حساب های خود، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۸ـ در خصوص بند (۸) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر):مجمع عمومی در خصوص فرودگاه کنارک با هزینه های انجام شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط موافقت نمود، در خصوص پروژه مسجد به سازمان تکلیف نمود که کلیه هزینه های انجام شده را مطابق دستورالعمل نحوه محاسبه بهای تمام شده اراضی (ابلاغی به سازمان های مناطق) به حساب هزینه سازمان در پیکره یکم تجاری منتقل نمایند، در رابطه با مجتمع های فردوس و تیس اصلاحات لازم را انجام و نتیجه را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

  ۹ـ در خصوص بند (۹) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): مقرر شد سازمان منطقه گزارش رفع مغایرت فی مابین حساب های موردنظر حسابرس و بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

  ۱۰ـ در خصوص بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت های مالی تلفیقی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد گروه و سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی چابهار برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مشروط به انجام تکالیف مقرر تصویب می گردد.

  ۱۱ـ در خصوص بند (۱۱) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: ضمن استماع اقدامات صورت گرفته توسط سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد هیئت مدیره جهت اصلاح و صدور اسناد مالکیت اراضی تحت تملک سازمان و رفع مغایرت های موجود را با رعایت قوانین و مقررات و از طریق مجاری قانونی پیگیری نموده و ضمن اعمال اصلاحات و تعدیلات مورد لزوم در حساب ها، نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۱۲ـ در خصوص بند (۱۲) گزارش ـ تأکید بر مطلب خاص: با توجه به توضیحات ارائه شده سازمان مبنی بر طرح پرونده مربوطه در مراجع قضایی، مقرر شد تا تعیین تکلیف موضوعات، پیگیری و اقدام لازم برای حفظ حقوق سازمان به عمل آمده و نتایج اقدامات را تا حصول نتیجه نهایی به صورت سه ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی، ارائه نمایند.

  ۱۳ـ در خصوص بند (۱۳) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن تأکید بر ضرورت رعایت بودجه مصوب مقرر شد سازمان منطقه گزارش تطبیق عملیات با بودجه مصوب را مطابق قالب (فرمت) های مربوطه تهیه و حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. مسئولیت عدم رعایت بودجه مصوب سالیانه بر عهده مدیران وقت سازمان می باشد.

  ۱۴ـ در خصوص بند (۱ ـ ۱۴) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی ضمن تأکید بر رعایت کلیه قوانین و مقررات به ویژه رعایت مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی در انجام کلیه فرآیند های مربوط، مسئولیت هرگونه عدم رعایت و تخلف احتمالی ناشی از عدم رعایت قوانین را متوجه مدیرعامل و هیئت مدیره وقت سازمان منطقه می داند و مسئولیت پاسخگویی با مسئولان فوق الذکر خواهد بود.

  ۱۵ـ در خصوص بند (۲ ـ ۱۴) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر مسئولیت مدیران سازمان در رعایت کامل مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد تأکید نمود. مسئولیت پاسخگویی در رابطه با عدم رعایت قوانین بر عهده مدیرعامل و هیئت مدیره وقت سازمان می باشد.

  ۱۶ـ در خصوص بند (۱ ـ ۱۵) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به تکراری بودن این بند طی سالیان اخیر و تکالیف مکرر مجمع عمومی مبنی بر الزام سازمان به کسر و پرداخت مالیات حقوق کارکنان دفتر تهران سازمان منطقه، مجدداً ضمن تأکید بر انجام تکالیف مذکور مسئولیت های ناشی از عدم انجام تکلیف مستقیماً متوجه مدیرعامل، مدیران و دست اندرکاران مربوطه خواهد بود همچنین مقرر شد سازمان به گونه ای عمل نماید تا در گزارش سال بعد این بند رفع گردد.

  ۱۷ـ در خصوص بند (۲ ـ ۱۵) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت به استماع کارگروه رسید. همچنین مسئولیت عدم رعایت مفاد ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر عدم تسلیم اظهارنامه بر عهده مدیران وقت سازمان است. در خصوص موضوع روش نگهداری دفاتر و ثبت اسناد بر مسئولیت مدیر مالی سازمان منطقه نسبت به رعایت استاندارد های حسابرسی تأکید گردید.

  ۱۸ـ در خصوص بند (۳ ـ ۱۵) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان تعدیلات لازم در حساب ها را اعمال و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی اعلام نماید.

  ۱۹ ـ در خصوص بند (۱۶) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور، مقرر شد سازمان منطقه به منظور رعایت ضوابط و مقررات مربوطه فهرست کامل پیمان های موضوع بند گزارش را به سازمان تأمین اجتماعی اعلام و همچنین نسبت به تعیین تکلیف و تسویه حق بیمه موضوع بند مذکور اقدامات لازم را انجام و نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید، همچنین مقرر شد موضوع از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری گردد.

  ۲۰ـ در خصوص بند (۱۷) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر مسئولیت مدیرعامل و هیئت مدیره وقت و مدیران ذی ربط سازمان بر رعایت تکالیف تعیین شده در بودجه مصوب تأکید نمود. همچنین مقرر شد سازمان منطقه ضمن هماهنگی با حسابرس سازمان نسبت به چگونگی رفع این بند اقدام نماید.

  ۲۱ـ در خصوص بند (۱۸) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر مسئولیت مدیران ذی ربط سازمان در رعایت کامل مفاد آیین نامه اجرایی اخذ عوارض و دستورالعمل مربوطه به منظور حفظ حقوق سازمان تأکید نمود.

  ۲۲ـ در خصوص بند (۱۹) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر ضرورت رعایت دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی تأکید می نماید و مسئولیت عدم رعایت ضوابط و مقررات مربوطه در هر مورد با مدیران ذی ربط خواهد بود.

  ۲۳ـ در خصوص بند (۴ـ ۱۹) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به توضیحات سازمان که استمهال نبوده بلکه صرفاً تنفس داده شده است و با عنایت به توضیحات ارائه شده توسط مدیریت امور مجامع مقرر شد دبیرخانه نسبت به اصلاح عبارت بند ۲ ـ ۴ (دستورالعمل واگذاری زمین به شماره ابلاغی 942/۱۰/۳۰۶۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۲۳) اقدام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی سازمان مناطق ابلاغ نماید.

  ۲۴ـ در خصوص بند (۲۰) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به توضیحات سازمان مبنی بر رویه بودن ارائه تخفیف به کارکنان به عنوان یک ابزار انگیزشی و رفاهی در سال های قبل با توجه به آنکه در دستورالعمل فعلی ابلاغی تخفیف پیش بینی نشده است، مجمع عمومی مقرر نمود دبیرخانه شورای عالی نسبت به موضوع رسیدگی و در صورت لزوم اصلاحات لازم را انجام و نتیجه را جهت اقدامات بعدی به سازمان های مناطق اعلام نماید.

  ۲۵ـ در خصوص بند (۲۱) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی:

  ۲۶ـ در خصوص بند (۱ ـ ۲۱) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

  ۲۷ـ در خصوص بندهای (۲ـ ۲۱ و ۳ـ ۲۱) ـ سایر وظایف بازرس قانونی: با توجه به تکرار بند مذکور در سنوات مراتب به استماع اعضای مجمع رسید.

  ۲۸ـ در خصوص بند(۴ـ ۲۱) ـ سایر وظایف بازرس قانونی : مقرر شد سازمان نسبت به انجام اصلاحات لازم حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اقدام و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲۹ـ در خصوص بندهای (۵ ـ ۲۱و۷ ـ ۲۱) ـ سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع گزارش سازمان مقرر شد سازمان منطقه تمهیدات لازم را در جهت ارائه به موقع صورت های مالی و رعایت ماده (۲۲) اساسنامه اتخاذ نماید.

  ۳۰ـ در خصوص بند(۶ ـ ۲۱) ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه نسبت به ارائه پیش نویس آیین نامه های موردنیاز به دبیرخانه شورای عالی اقدام نموده و دستورالعمل های داخلی در خصوص رویه های انجام امور را به تصویب هیئت مدیره برساند .

  ۳۱ـ در خصوص بند(۸ ـ ۲۱) ـ سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

  ۳۲ـ در خصوص بند (۲۲) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد چنانچه حسابرس و بازرس قانونی نمونه هایی از عدم رعایت مفاد قانونی موردنظر در اختیار دارد به مجمع عمومی گزارش نماید.

  ۳۳ـ در خصوص بند (۲۳) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد هیئت مدیره اقدامات لازم مطابق با تکالیف مجمع عمومی مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۶ و تکالیف مندرج در این صورت جلسه را به عمل آورده و ضمن پیگیری تا حصول نتایج نهایی، گزارش اقدامات صورت گرفته را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه شورای عالی و بازرس قانونی ارائه نماید.

  ۳۴ـ در خصوص بند (۲۴) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر گردید سازمان منطقه نسبت به رعایت ضوابط ابلاغی اقدام نماید.

  ۳۵ـ در خصوص بند (۲۶) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

  ۳۶ـ در خصوص بند (۲۷) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد پیگیری و اقدام لازم برای حفظ حقوق سازمان به عمل آمده و ضمن انجام پیگیری های حقوقی و قضایی لازم، نتایج اقدامات صورت گرفته را تا حصول نتیجه نهایی در مقاطع سه ماهه به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارائه نمایند.

  ۳۷ـ در خصوص بند (۲۸) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف طرح های مذکور حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اقدام و نتایج را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید و دبیرخانه شورای عالی بر اساس گزارش های توجیهی ارائه شده توسط سازمان منطقه تصمیمات لازم را اخذ نماید.

  ۳۸ ـ در خصوص بند (۲۹) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن استماع گزارش ارائه شده در خصوص تصمیم گیری در مورد سفرهای خارجی کارکنان سازمان توسط کمیته سفرهای خارجی مستقر در دبیرخانه شورای عالی بر اساس مصوبات مربوطه، مقرر شد سازمان منطقه مصوبه کمیته سفرهای دبیرخانه شورای عالی و نسخه ای از گزارش سفرها را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به بازرس قانونی ارائه نماید.

  ۳۹ـ در خصوص بند (۳۰) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در جهت احقاق حقوق سازمان از طریق مراجع قضایی به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۴۰ـ در خصوص بند (۳۱) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح سازمان، نسبت به تعیین تکلیف و تسویه پیمان های مربوط به پروژه های در جریان تکمیل با پیمانکاران اقدام نموده و نتایج را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۴۱ـ در خصوص بند (۳۲) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید. سازمان منطقه تدابیر لازم را در حوزه آب و برق انجام داده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۴۲ـ در خصوص بند (۳۳) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر گردید سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ اطلاعات مورد درخواست را به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۴۳ـ در خصوص بند (۳۴) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: پس از استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تقویت سیستم کنترل های داخلی سازمان و شرکت های تابعه اقدام نموده و ضمن انجام اصلاحات لازم در حساب ها نتایج اقدامات را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۴۴ـ در خصوص بند (۳۵) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد چنانچه سازمان منطقه ناچار به انجام ترک تشریفات مناقصه گردد، اسناد و مدارک را کامل و قابل انطباق با قوانین و مقررات به حسابرس مستقل ارائه نماید.

  ۴۵ـ در خصوص بند (۳۶) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مجمع عمومی بر مسئولیت مدیران سازمان در رعایت ضوابط و مقررات مربوطه تأکید می نماید. در ارتباط با معاملات سازمان با شرکت های تابعه نیز رعایت ضوابط مندرج در تبصره های بودجه سالانه سازمان الزامی است.

  ۴۶ـ در خصوص بند (۳۷) گزارش ـ سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر گردید سازمان منطقه گزارش موردنظر بازرس قانونی را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ به حسابرس مستقل و بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۴۷ـ در خصوص بند (۳۸) گزارش ـ سایر مسئولیت های قانونی حسابرس: توضیحات به استماع اعضاء رسید.

  ۴۸ـ با توجه به بند (۱۰) گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر) کارگروه تخصصی منتخب مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ با رعایت قوانین و مقررات، مبلغی به تشخیص دبیر شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء بهره وری به اعضای هیئت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیرعامل کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

  ۴۹ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان برای سال مالی منتهی به ۲۹/اسفندماه/۱۳۹۶ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  ۵۰ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

  جلسه مجمع عمومی سالیانه(کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۸۰۸۱/ت۵۴۹۷۹هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 962/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

  ۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.

  ۲ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین مؤسسه مذکور و سازمان یادشده تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

  صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

  در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵

  سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس (جلفا) ـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۳

  پیرو دعوت نامه شماره 962/۲۸/۱۲۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۴/۷ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۱۳ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و توضیحات هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

  ۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): مقرر شد سازمان منطقه نسبت به محاسبات قطعی بهای تمام شده زمین و تعدیل حساب ها اقدام لازم را به عمل آورده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

  ۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان منطقه ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوطه و صرفه و صلاح سازمان نسبت به تسویه حساب بدهی ها با اولویت دریافت وجوه و در صورت عدم امکان تهاتر با واحدهای ساخته شده بر اساس نظر کارشناس رسمی اقدام لازم را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی منعکس گردد.

  ۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان منطقه پیگیری های لازم تا حصول نتیجه نهایی را از سازمان امور مالیاتی به عمل آورده و نتایج آخرین اقدامات انجام شده را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. همچنین نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در کارگروه موضوع را پیگیری و نتیجه را اعلام نماید.

  ۵ـ در خصوص بند ۸ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه برنامه خود در خصوص تعیین تکلیف پروژه های در جریان تکمیل را (با لحاظ نمودن تعیین تکلیف نهایی پروژه های مذکور تا انتهای سال جاری) حداکثر تا تاریخ۱۳۹۶/۶/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. همچنین ذی حساب طرح موظف می باشد حداکثر دقت نسبت به تحویل اسناد مربوط برابر صورت جلسه تنظیمی قبلی را معمول نماید.

  ۶ـ در خصوص بند ۹ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: مقرر شد سازمان منطقه حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ نسبت به تسویه و تعیین تکلیف مانده حساب های پرداختنی تجاری و غیرتجاری اقدام نموده و اصلاحات و تعدیلات لازم را در حساب ها به عمل آورد. 

  ۷ـ در خصوص بند۱۱ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان و بازرس قانونی به استماع رسید. مجمع ضمن تأکید بر رعایت ضوابط و مقررات مربوطه مقرر نمود سازمان منطقه مستندات مربوطه برای اظهارنظر تکمیلی بازرس قانونی حداکثر تا ۱۳۹۶/۵/۳۱ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید. بازرس قانونی گزارش تکمیلی را حداکثر تا ۱۳۹۶/۶/۳۱ جهت استحضار شورای عالی به دبیرخانه ارائه نماید.

  ۸ـ در خصوص بند ۱۲ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان منطقه در خصوص مشکلات سرمایه گذاران در اجرای پروژه های موضوع گزارش بازرس قانونی مطرح و مجمع ضمن تأیید عملکرد سازمان منطقه در بند مذکور مقرر نمود اصلاحات پیشنهادی سازمان منطقه در دستورالعمل اجرایی حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ به دبیرخانه شورای عالی ارائه گردد.

  ۹ـ در خصوص بند ۱۳ گزارش حسابرس مستقل: مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم در خصوص اجرای تکالیف تعیین شده در مجمع عمومی سال ۱۳۹۴ را به عمل آورده و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۱۰ـ در خصوص بند ۱۴ گزارش حسابرس مستقل: ضمن استماع توضیحات ارائه شده مقرر شد سازمان منطقه تکالیف مورد گزارش را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ انجام و نتایج اقدامات صورت گرفته را به بازرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۱۱ـ در خصوص بند ۱۵، ۱۶ و ۱۷ گزارش حسابرس مستقل: گزارش به استماع اعضاء رسید.

  ۱۲ـ با توجه به بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵، مبلغی به تشخیص دبیر شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء بهره وری به اعضای هیئت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیرعامل برای کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

  ۱۳ـ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و مؤسسه مذکور تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  ۱۴ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

  جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۸۰۷۸/ت۵۴۹۷۸هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 962/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

  ۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.

  ۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

  صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

  در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵

  سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش ـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۵

  پیرو دعوت نامه شماره 962/۲۰/۱۳۹۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۸ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و توضیحات هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

  ۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): گزارش سازمان از پیگیری های انجام شده به استماع کارگروه رسید. مقرر شد ضمن پیگیری اقدامات حقوقی و قانونی توسط سازمان منطقه کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت دادگستری، سازمان برنامه وبودجه کشور، وزارت نفت، سازمان منطقه و دبیرخانه شورای عالی و حسب مورد نمایندگان وزارت نیرو و سایر دستگاه ها موضوع را بررسی و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

  ۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

  ۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): در خصوص بند ۱ ـ ۶ گزارش سازمان منطقه در خصوص اقدامات انجام شده در رابطه با بند مذکور و طرح موضوع در کمیسیون اقتصادی به استماع کارگروه رسید.

  در خصوص بند ۲ـ ۶ ضمن استماع توضیحات سازمان منطقه در خصوص بند مذکور مقرر شد سازمان منطقه اقدامات قانونی لازم را در خصوص تعیین تکلیف مانده وجوه با رعایت صرفه و صلاح سازمان معمول و اصلاحات لازم را در حساب ها انجام و نتایج اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بند ۳ ـ ۶ پس از استماع گزارش سازمان در رابطه با اقدامات صورت گرفته در خصوص بند مذکور ضمن تقدیر مجمع عمومی از زحمات اعضای هیئت مدیره منطقه در جهت احقاق حقوق قانونی سازمان، مقرر شد سازمان منطقه ضمن پیگیری اقدامات قانونی صورت گرفته تا حصول نتایج نهایی نتایج اقدامات انجام شده را به طور مستمر به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بند ۴ـ ۶ ضمن استماع گزارش سازمان در خصوص اقدامات انجام شده در مورد این بند مقرر گردید سازمان منطقه مستندات تکمیلی در رابطه با بند فوق را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس مستقل و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بند ۵ ـ ۶ توضیحات سازمان در این رابطه به استماع رسید. با توجه به گزارش سازمان در مورد عدم رضایت از پیمانکار فعلی پروژه به دلیل تأخیر، مقرر شد سازمان منطقه اقدامات لازم را در خصوص انتخاب پیمانکار واجد شرایط با رعایت مقررات مربوطه و صرفه و صلاح سازمان به عمل آورده و گزارش اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نمایند.

  ۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

  ۵ـ در خصوص بند ۸ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان در خصوص ضرورت تأمین برخی نیازهای دستگاه های انتظامی و اجرایی برای خدمت رسانی در منطقه به استماع رسید. مقرر شد سازمان منطقه گزارش اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی ثبت اموال در اختیار سایر دستگاه ها و نهادها در بانک اطلاعات مربوطه و حساب های سازمان را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۹/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۶ـ در خصوص بند ۹ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۷ـ در خصوص بند۱۰ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۸ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت های قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۹ـ با توجه به پیشنهاد سازمان منطقه مبنی بر انتقال نود درصد سود انباشته به حساب سایر اندوخته های سازمان، مجمع عمومی به استناد بند (س) ماده (۸) اساسنامه با پیشنهاد فوق موافقت نمود.

  ۱۰ـ با توجه به بند ۵ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵، مبلغی به تشخیص دبیر شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء بهره وری به اعضای هیئت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیرعامل برای کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

  ۱۱ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی کیش، برای سال مالی منتهی به ۲۹اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  ۱۲ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

  جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۸۰۷۲/ت۵۴۹۷۵هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 962/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

  ۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.

  ۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

  صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)

  در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵

  سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند ـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۰

  پیرو دعوت نامه شماره 962/۲۰/۱۳۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۴/۱۷ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۰ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و توضیحات هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

  ۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

  ۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

  ۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: ضمن استماع گزارش سازمان منطقه در خصوص ضرورت پرداخت های معوقه کارکنان بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار که موجب افزایش هزینه های اداری گردیده است، مقرر شد سازمان منطقه برنامه ریزی لازم را برای اجرای برنامه مصوب معمول داشته و در صورت ضرورت اصلاحات لازم را در بودجه سنواتی و در موعد مقرر پیشنهاد نماید.

  ۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش سازمان منطقه از اجرای سامانه گمرک و ارتباط با سامانه گمرکی ج.ا.ایران به استماع اعضاء رسید. مقرر شد گزارش تکمیلی از سوی سازمان حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۵/۳۰به بازرس قانونی ارائه شود. همچنین مقرر شد سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف عملیات طرح های عمرانی مشمول بند الف تبصره (۲) تصویب نامه بودجه سال ۱۳۹۵ حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ اقدام نموده و نتیجه را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۵ـ در خصوص بند ۸ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: در خصوص بند۱ـ ۸ گزارش سازمان منطقه در خصوص تهیه طرح جامع منطقه و ارائه آن به شورای عالی به استماع کارگروه رسید.

  گزارش بند ۲ ـ ۸ به استماع اعضاء رسید.

  در خصوص بند ۳ ـ ۸ گزارش سازمان منطقه در خصوص استقرار سامانه گمرک ج.ا.ایران از ابتدای سال ۱۳۹۶ به استماع اعضاء رسید. مقرر گردید سازمان منطقه گزارش اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بندهای ۴ـ ۸ و ۵ ـ ۸ مقرر گردید سازمان منطقه اقدامات لازم با رعایت قوانین و مقررات مربوطه را به عمل آورده و نتیجه اقدامات صورت گرفته را حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۷/۳۰ به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  در خصوص بند ۶ ـ ۸ اقدامات سازمان منطقه بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس تکلیف مجمع عمومی به استماع اعضاء رسید.

  در رابطه با بند ۷ ـ ۸ مقرر گردید سازمان منطقه نسبت به تعیین تکلیف اقلام راکد سنواتی حساب های دریافتنی، پیش پرداخت ها و پروژه های در جریان تکمیل اقدام قانونی لازم را به عمل آورده و ضمن انجام تعدیلات لازم در حساب ها نتایج اقدامات صورت گرفته را از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۳۰ به صورت سه ماهه در اختیار بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی قرار دهد. ضمناً مقرر گردید سازمان منطقه گزارشی بر اساس تجزیه سنی به مجمع عمومی جهت تصمیم گیری ارائه نماید.

  ۶ـ در خصوص بند ۹ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش سایر وظایف بازرس قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۸ـ در خصوص بند ۱۱ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت های قانونی: گزارش به استماع اعضاء رسید.

  ۹ـ با توجه به بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵، مبلغی به تشخیص دبیر شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء بهره وری به هیئت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیرعامل برای کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

  ۱۰ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی مذکور تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  ۱۱ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

  جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

  تصویب نامه در خصوص صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۸۰۸۰/ت۵۴۹۷۷هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 962/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب کرد:

  ۱ـ صورت های مالی و عملکرد هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تأیید می شود.

  ۲ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغی است که در قرارداد بین سازمان حسابرسی و سازمان منطقه آزاد یادشده تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

   

  صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی ـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷

  پیرو دعوت نامه شماره 962/۲۰/۱۴۵۴ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۱ جلسه مجمع عمومی سالیانه (کارگروه تخصصی شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی)، در خصوص بررسی صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ در محل دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی با حضور اعضای کارگروه شورا و نماینده حسابرس مستقل و بازرس قانونی (سازمان حسابرسی) تشکیل شد، اعضای مجمع ضمن استماع گزارش عملکرد هیئت مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارش عملکرد هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و توضیحات هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، در خصوص هر یک از بندهای گزارش مذکور، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ نمودند:

  ۱ـ در خصوص بند ۴ گزارش حسابرس مستقل(بند اظهارنظر): صورت های مالی شامل ترازنامه به تاریخ ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ و صورت های سود و زیان و جریان وجوه نقد سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، مورد تصویب قرار گرفت.

  ۲ـ در خصوص بند ۵ گزارش (تأکید بر مطلب خاص): گزارش به استماع اعضاء رسید.

  ۳ـ در خصوص بند ۶ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

  ۴ـ در خصوص بند ۷ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): ضمن استماع گزارش سازمان منطقه در رابطه با بند مذکور مقرر شد سازمان منطقه، نتایج اقدامات صورت گرفته را به بازرس قانونی و دبیرخانه شورای عالی ارائه نماید.

  ۵ـ در خصوص بند ۸ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضاء رسید.

  ۶ـ در خصوص بند ۹ گزارش (سایر وظایف بازرس قانونی): گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۷ـ در خصوص بند ۱۰ گزارش حسابرس در مورد سایر مسئولیت های قانونی: گزارش به استماع اعضا رسید.

  ۸ـ با توجه به بند ۴ گزارش حسابرس مستقل، کارگروه تخصصی شورای عالی مقرر نمود، به منظور قدردانی از زحمات اعضای هیئت مدیره و دست اندرکاران در خصوص صورت های مالی و عملکرد سال مالی ۱۳۹۵، مبلغی به تشخیص دبیر شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به عنوان ارتقاء بهره وری به اعضای هیئت مدیره و مبلغی به تشخیص مدیرعامل برای کارکنان دست اندرکار اختصاص یافته و پرداخت شود.

  ۹ـ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی، مبلغی است که در قرارداد بین سازمان منطقه و سازمان حسابرسی تعیین می شود و قالب قرارداد استاندارد جامعه حسابداران رسمی ایران ملاک عمل می باشد.

  ۱۰ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های سازمان انتخاب گردید.

  جلسه مجمع عمومی (کارگروه تخصصی منتخب شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی) با ذکر صلوات حاضرین به پایان رسید.

  تصویب نامه در خصوص تعیین آقای محسن نریمان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۶۶۰۹/ت۵۵۰۹۰ک-۱۳۹۶/۱۱/۱۷

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۲/۶/۵ تصویب کردند:

  آقای محسن نریمان به مدت سه سال به عنوان عضو موظف هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس جایگزین آقای محسن خادم عرب باغی می شود.

  این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۶۲۸۲/ت۵۴۱۴۱هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

  وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۴ به استناد تبصره (۱) ماده (۱۰۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ تصویب کرد:

  بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می گردد.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص تعیین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۸۰۴۴/ت۵۴۹۸۴هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 962/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ تصویب کرد:

  ۱ـ طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شرح پیوست [برای مشاهده پیوست قانون به پرتال روزنامه رسمی www.rrk.ir مراجعه شود.] که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، تعیین می شود.

  ۲ـ هرگونه عملیات اجرایی با رعایت ملاحظات زیست محیطی (برنامه مدیریت زیست محیطی) انجام می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  متن کامل PDF شماره یک

  تصویب نامه در خصوص اجرای آزادراه اصفهان ـ شهرضا ـ ایزدخواست

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۶۵۹۵/ت۵۴۹۹۷هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

  وزارت راه و شهرسازی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۵۳۱۹۰/۱۰۰/02 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

  ۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای آزادراه اصفهان ـ شهرضا ـ ایزدخواست به طول حدود یک صد و چهارده (۱۱۴) کیلومتر با برآورد تقریبی شش هزار و هشت صد میلیارد (68۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ و تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال آزادراه اصفهان ـ شهرضا ـ ایزدخواست به سهامداری گروه مشارکت انصار که به روش برگزاری فراخوان و مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

  ۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین هفتاد و پنج درصد (۷۵%) از منابع مالی موردنیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین بیست و پنج درصد (۲۵%) از منابع مالی موردنیاز را تعهد نموده که از محل ردیف شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۲۸) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

  ۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه وبودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

  تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

  تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب نامه، معادل نه درصد (۹ %) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

  ۴ـ شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأُسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار کند.

  ۵ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل بیست و سه سال مشتمل بر سه سال دوره مطالعه و احداث و بیست سال دوره بهره برداری خواهد بود، لیکن دوران واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است.

  ۶ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

  تبصره ۱ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

  تبصره ۲ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سی ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین نامه مذکور در بند (۱) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد.

  ۷ـ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

  تبصره ۱ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

  تبصره ۲ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چهارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

  ۸ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است.

  ۹ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  تصویب نامه در خصوص اجرای قطعه (۶) آزادراه تبریز ـ ارومیه

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۶۶۰۱/ت۵۴۹۹۸هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

  وزارت راه و شهرسازی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ به پیشنهاد شماره ۵۳۱۵۳/۱۰۰/02 مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ تصویب کرد:

  ۱ـ شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور که در این تصویب نامه «شرکت» نامیده می شود، به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی که در این تصویب نامه «وزارت» نامیده می شود، مجاز است با حفظ مالکیت دولت برای اجرای قطعه (۶) آزادراه تبریز ـ ارومیه به طول حدود بیست و چهار (۲۴) کیلومتر با برآورد تقریبی سه هزار میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که در این تصویب نامه «پروژه» نامیده می شود، شامل تأمین منابع مالی، انجام طراحی، تکمیل مطالعات، مهندسی، تملک اراضی، واپایش (کنترل) کیفی، احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ و تبصره (۶) الحاقی به ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخـش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر مـنابع مالی و پـولی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ ـ، نسبت به انعقاد قرارداد واگذاری با شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری و انتقال قطعه (۶) آزادراه تبریز ـ ارومیه به سهامداری آذر قلعه تبریز که به روش برگزاری فراخوان و مذاکره مستقیم انتخاب شده است و در این تصویب نامه «شرکت طرف قرارداد» نامیده می شود، با رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی اقدام نماید.

  ۲ـ شرکت طرف قرارداد عهده دار تأمین شصت درصد (۶۰%) از منابع مالی موردنیاز برای احداث پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن تا مرحله بهره‏برداری و تسویه حساب کامل هزینه ها خواهد بود. شرکت نیز تأمین چهل درصد (۴۰%) از منابع مالی موردنیاز را تعهد نموده که از محل ردیف اعتباری شماره (۱۳۰۳۰۱۶۲۳۰) مندرج در قوانین بودجه سنواتی و یا سایر منابع مصوب مربوط تأمین خواهد کرد.

  ۳ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پیشنهاد قیمت اجرای پروژه را به همراه تحلیل (آنالیز) قیمت مربوط بر اساس مطالعات مصوب شرکت و آخرین فهرست های بهای ابلاغ شده توسط سازمان برنامه وبودجه کشور و ضرایب آن با اعمال ضریب به روزرسانی شاخص مبنای تعدیل فهرست های بها (تا زمان ارائه پیشنهاد کتبی قیمت خود) و پیش بینی تعدیل دوره ساخت، مالیات بر ارزش افزوده، حق بیمه های سهم کارفرما و سایر هزینه های جانبی مرتبط با اجرای طرح را جهت بررسی و تأیید نهایی به شرکت تحویل نماید. هزینه های یادشده پس از تأیید شرکت و تصویب وزارت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

  تبصره ۱ـ انجام امور طراحی و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزینه های مرتبط با آن نیز پس از تصویب مطالعات و طراحی و تأیید توسط شرکت جزو هزینه های قابل قبول سرمایه گذاری پروژه منظور خواهد شد.

  تبصره ۲ـ حداکثر ضریب اضافه پیشنهادی مورد تأیید در قراردادهای پیمانکاری شرکت طرف قرارداد با پیمانکاران موضوع بند (۴) این تصویب نامه، معادل نه درصد (۹%) مبلغ برآورد موضوع این بند تعیین می شود.

  ۴ـ شرکت طرف قرارداد می تواند پس از عقد قرارداد واگذاری، پیمانکاری پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن را به پیمانکاران واجد صلاحیت و مورد تأیید شرکت واگذار نماید.

  ۵ـ پیش بینی اولیه دوره واگذاری معادل پانزده سال مشتمل بر دو و نیم سال دوره مطالعه و احداث و دوازده و نیم سال دوره بهره برداری خواهد بود. لیکن دوره واگذاری واقعی محدود به بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، می باشد.

  ۶ـ نرخ سود سرمایه گذاری شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره برداری معادل نرخ سود سپرده یک ساله بانک‏های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در زمان انعقاد قرارداد تعیین می شود.

  تبصره ۱ـ به روزرسانی سالانه مانده سرمایه گذاری قابل استهلاک بر مبنای نرخ سود سپرده یک ساله بانک های دولتی (مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه سه درصد (۳%) در ابتدای هر سال صورت می گیرد.

  تبصره ۲ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و یا پیمانکاران معرفی شده از سوی شرکت طرف قرارداد بیش از سی ماه به طول انجامد، در دوره تأخیر نه تنها هیچ گونه سودی برای آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه بر اساس ماده (۴۸) آیین نامه مذکور در بند (۱) این تصویب نامه نسبت به استیفای حقوق دولت و تعیین تکلیف پروژه اقدامات لازم صورت می گیرد.

  ۷ـ مسئولیت نگهداری و بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوره واگذاری بر عهده شرکت طرف قرارداد است.

  تبصره ۱ـ پس از بازگشت کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) یا پایان دوره واگذاری، هرکدام که مقدم باشد و زودتر محقق گردد، منافع بهره برداری از پروژه و تأسیسات جانبی خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرویس) بر اساس پیوست های قرارداد و با رعایت موازین فنی و مفاد دستورالعمل ها و مقررات صادره از سوی وزارت به وزارت منتقل می شود.

  تبصره ۲ـ مرجع تأیید هزینه های بهره برداری و نگهداری در چارچوب دستورالعمل های مصوب وزارت و همچنین بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی است. به هر حال در پایان دوره واگذاری در صورت عدم استهلاک کامل سرمایه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد بر اساس مفاد مندرج در تبصره (۱) این بند اقدام خواهد شد.

  ۸ـ بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای پروژه تابع قوانین و مقررات طرح های عمرانی کشور است.

  ۹ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاری منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری یا ناتوانی شرکت طرف قرارداد در اجرای مفاد قرارداد پیش بینی کند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۷۹۹۱/ت۵۴۷۷۰هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  سازمان اداری و استخدامی کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۴۷۰۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۷/۲۲ سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۳) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ ، آیین نامه اجرایی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

   

  آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

  ماده ۱ـ استخدام رسمی کارمندان پیمانی در پست های سازمانی موضوع بند (الف) ماده (۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سیاست های دولت و قوانین و مقررات مربوط، به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید و صدور مجوز استخدام رسمی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و رعایت موارد مندرج در این آیین نامه امکان پذیر است.

  ماده ۲ـ دستگاه های اجرایی می توانند بر اساس مجوزهای صادره از محل ماده (۱)، کارمندان پیمانی خود را پس از آزمون و سنجش شایستگی های تخصصی و رفتاری متناسب با پست های سازمانی حاکمیتی و حصول اطمینان از دارا بودن شایستگی های موردنظر، به استخدام آزمایشی درآورند.

  تبصره ـ آن دسته از کارمندان پیمانی دستگاه های اجرایی که استخدام پیمانی آنان از طریق شرکت و قبولی در آزمون های استخدامی که با رعایت سازوکار ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار می گردد، نبوده است برای استخدام آزمایشی باید در آزمون های استخدامی موضوع ماده (۴۴) قانون مذکور که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می گردد ، شرکت کنند و حدنصاب آزمون را بر اساس دستورالعمل مربوط کسب نمایند.

  ماده ۳ـ به منظور تشخیص صلاحیت موضوع بند (الف) ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی، موردنظر در بند مذکور، به شورای راهبری توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی موضوع مصوبه شماره 206/۹۳/۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شورای عالی اداری واگذار می گردد .

  ماده ۴ـ تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط صورت می پذیرد.

  ماده ۵ ـ دستورالعمل اجرایی این آیین نامه و همچنین شرح وظایف شورای راهبری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در خصوص ماده (۳) این آیین نامه به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می‏رسد.

  ماده ۶ ـ تصویب نامه های شماره ۲۳۱۴۱۳/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۱ و ۲۶۲۷۷/ت۴۳۹۱۳ک مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۲۷ لغو می شوند.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  الحاق ماده (۱۴) به آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۷۹۷۹/ت۵۴۵۸۶هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت راه و شهرسازی

  معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور

  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 200/۷۱۳۵/۹۴۰۹۹ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ تصویب کرد:

  متن زیر به عنوان ماده (۱۴) به آیین نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۵۳۱۱/ت۵۲۶۴۲هـ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ الحاق می شود:

  ماده ۱۴ـ واحدهای موضوع صدر ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم که از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ به بعد از طرف مراجع قانونی ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت صادر گردیده ولی تاریخ شروع بهره برداری یا فعالیت آنها قبل از ۱۳۹۵/۱/۱ باشد شروع دوره برخورداری از نرخ صفر مالیاتی آنها از تاریخ ۱۳۹۵/۱/۱ تعیین می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۸۰۳۱/ت۵۴۹۸۳هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره 962/۱۰/۴۵۷۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع بند (۲ـ۱۲) الحاقی دستورالعمل و روش اجرای آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب نامه شماره ۶۷۳۲۳/ت۵۳۲۲۴هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۶ به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر دفتر هیئت دولت است، اصلاح می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  جدول شماره 3 (تعرفه های خدمات ناوبری و فرودگاهی)

  متن کامل PDF شماره دو

  ٭٭ از کلیه هواپیماهایی که فاقد گواهی سروصدا (NOISE CERTTIFICAT) از سازمان هواپیمایی کشوری باشند دریافت خواهد شد.

  اصلاح تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۹

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۷۹۹۴/ت۵۴۷۷۷هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت امور اقتصادی و دارایی

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد شماره ۱۴۳۵۸۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

  ماده (۳) آیین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۴۵/ت۱۳۸۷۵هـ مورخ ۱۳۷۴/۷/۲۳ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۷۴۴۷/ت۴۵۳۹۸ هـ مورخ ۱۳۸۹/۸/۱۹ به شرح زیر اصلاح می شود:

  ۱ـ متن زیر به عنوان بند (ح) اضافه می شود:

  ح ـ داشتن گواهی انجام و یا معافیت دائم از خدمت وظیفه عمومی در زمان صلح.

  ۲ـ در تبصره (۳)، بعد از عبارت «مدیران دستگاه های اجرایی»، عبارت «در سمت مدیرکل و بالاتر یا هم تراز آنان» اضافه می شود.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح تصویب نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۷۹۹۷/ت۵۴۲۷۷هـ- ـ۳۹۶/۱۱/۲۱

  وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

  سازمان برنامه وبودجه کشور

  هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

  آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور موضوع تصویب-نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ به شرح زیر اصلاح می شود:

  ۱ـ ماده (۵۰) به شرح زیر اصلاح می شود:

  ماده ۵۰ ـ هزینه های مستقیم و بالاسری موضوع تبصره (۳) قانون به شرح زیر است:

  الف ـ بهای تمام شده احداث پروژه

  ب ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران قبل از بهره برداری از پروژه

  پ ـ هزینه های مربوط به نگهداری از پروژه که به بهای تمام شده منظور می گردد .

  ت ـ سود حاصل از سرمایه گذاری در دوران بهره برداری تا تاریخ تحویل

  ۲ ـ متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۵۱) اضافه می شود:

  تبصره ـ تعیین مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری موضوع ماده (۵۰) این آیین نامه، بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی است. مرجع تشخیص استهلاک کامل هزینه های طرح یا پروژه عمرانی مورد مشارکت یا واگذاری، حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

  معاون اول رئیسجمهور ـ اسحاق جهانگیری

  اصلاح تصویب نامه شماره ۹۳۴۰۶/ت۵۴۳۰۴هـ مورخ ۱/۸/۱۳۹۶

  منتشره در روزنامه رسمی شماره 21249-29/11/1396

  شماره ۱۴۶۳۲۹/ت۵۵۰۵۸هـ ـ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

  وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی