جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 236689
  تاریخ انتشار : 15 فروردین 1397 8:37
  تعداد بازدید : 316

  پایان نامه های فارسی اسفندماه 1396

  پایان نامه های فارسی اسفندماه 1396


  رکورد

  عنوان - پديدآور - مشخصات

  ۸۴۸

  حق پناهندگي و تعهدات دولت ها بر مبناي حقوق بين الملل بشر: مطالعه موردي وضعيت پناهجويان سوري در قاره اروپا/ سرور فرخ احمدي.- به راهنمايي پوريا عسگري با مشاوره سيد قاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علووم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ۱۳۹۵.

  ۸۴۹

  نفي خشونت و افراطي گري در پرتو موازين نظام بين المللي حقوق بشر با تاکيد بر قطعنامه هاي مجمع عمومي ملل متحد/ سارا خدائي.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره رضا اسلامي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ۱۳۹۵.

  ۸۵۰

  تعهدات بين المللي دولت افغانستان در رعايت حقوق بشر اقليت هزاره/ مصطفي کابلي.- به راهنمايي آرامش شهبازي با مشاوره سيدقاسم زماني.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بشر) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۵۱

  اعمال کنترل بر نهادهاي نظارتي حقوق بشر سازمان ملل متحد در چارچوب حقوق بين الملل/ فائزه صفي زاده.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره محمدعلي صلح چي.- کارشناسي ارشد (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل) ؛ ۱۳۹۳.

  ۸۵۲

  تحريم هاي يکجانبه و حقوق بين المل(مورد مطالعه: جمهوري اسلامي ايران)/ کاظم غريب آبادي.- به راهنمايي سيدقاسم زماني با مشاوره محمدرضا ويژه؛ آرامش شهبازي.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، رشته حقوق عمومي) ؛ ۱۳۹۶.

  ۸۵۳

  بررسي نظريه هاي اشتراک و تقسيم درباره درياي خزر/ علي عاقلي.- به راهنمايي محسن ظريفکار فرد با مشاوره محمدعلي پاکشير.- کارشناسي ارشد (دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شيراز، رشته حقوق عمومي) ؛ ۱۳۷۸.

  ۸۵۴

  بازدارندگي هسته اي و امنيت انساني از منظر حقوق بين الملل/ جواد مصطفي لو.- به راهنمايي حسين شريفي طرازکوهي با مشاوره سيدقاسم زماني؛ سيدمحمد طباطبايي.- دکتري (دانشگاه علامه طباطبايي، دانشکده حقوق و علوم سياسي، رشته حقوق بين الملل عمومي) ؛ ۱۳۹۶.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
215143787
اکنون :
33